Meny

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Ingen annan sektor är så drabbad av mutbrott som byggbranschen. Den projektbaserade strukturen, de långa entreprenadkedjorna och att det är stora summor pengar inblandade gör samhällsbyggnadsbranschen extra utsatt för korruption konstaterar Byggchefernas rapport “Den blinda affärskulturen”.

2018 föll 25 domar om mutbrott i Sverige varav åtta, 36 procent, kunde hänföras till samhällsbyggnadssektorn. Det gör bygg till den bransch där mutor är i särklass vanligast i Sverige. Den typiske mutbrottslingen är en 50-årig man som jobbar i privat sektor. 

Även korruption generellt är vanligt. Enligt en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Konkurrensverket i slutet av 2018 ansåg 17 procent av alla verksamma i inom bygg att korruption förekommer i branschen. I samma undersökning svarar 49 procent att det finns kartellbildningar.

Viktig förtroende utmaning

Rapporten “Den blinda affärskulturen” tar tempen på hur det ligger till med korruption och mutor i byggbranschen. Analysen bygger på nära 1 800 webbintervjuer genomförda under våren 2019.

– Det här är vårt kanske viktigaste uppdrag för att lösa branschens förtroendeutmaning, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, med anledning av organisationens undersökning som är en del av Byggchefsbarometern 2019.

Rapporten beskriver kulturen inom bygg som en blindhetens kultur, att man vet att korruption är vanligt förekommande men ändå litar blint på att den inte finns i den egna organisationen. Av samtliga som har svarat på enkäten uppger 8 procent att de har sett misstänkt korruption och hela 15 procent av cheferna i företagsledande ställning uppger detsamma.

Institutet mot mutor (IMM) har listat sju kriterier som måste vara uppfyllda för att skapa en korruptionsfri företagskultur (se nedan). Enligt Byggchefernas rapport uppfylls enbart tre av dessa sju i samhällsbyggnadsbranschen. En av de största bristerna som rapporten pekar på är bristen på analys och bedömning av risk inför projekt. Det är bara en tredjedel av byggcheferna i undersökningen som anser att det görs sådana. En annan brist är att bara fyra av tio anser att de har en trygg kanal att rapportera misstänkt korruption i.

Det saknas whistleblower-kanaler

– Det finns ju en jäkla otrygghet om man inte vet vad man ska göra om man misstänker korruption eller att man inte vågar rapportera av rädsla för repressalier. Det här är en fråga vi måste adressera. Det måste finnas kanaler att rapportera sådana här misstankar, men det är också en fråga som man faktiskt kan göra något åt, säger Kajsa Hessel.

En annan brist som framkommit i rapporten är att det finns ett stort glapp inom branschen kring hur väl man känner till regelverken kring korruption och mutor.

– De högsta cheferna är ganska väl insatta i den här problematiken, men många av cheferna i första linjen och arbetsledarna vet inte ens att de här regelverken finns. De har haft svårt att svara på frågor kring detta. Det finns ett tydligt glapp och det finns mycket att göra för att alla chefer ska vara påklädda i dessa frågor, säger Kajsa Hessel.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Korruption:

Korruption kan definieras som missbruk av makt för egen eller andras vinning. Mutbrott är en form av korruption, men korruption kan också ta sig uttryck i former som inte innebär direkt brott till exempel genom favorisering av släkt och vänner vid rekrytering eller upphandling.

Institutet mot mutor (IMM) sju kriterier för en korruptionsfri företagskultur.
  1. Policyer, riktlinjer och rutiner finns.

  2. Som regel gör man riskanalyser/riskbedömningar inför projekt.

  3. På företaget arbetar man aktivt med att kommunicera, informera och träna på vad man har bestämt ska gälla som regelverk.

  4. Det finns en fungerande rapporteringskanal vid misstanke om korruption och oegentligheter.

  5. Företaget har kontroll över tredjeparter och tar ansvar för att inte bidra till korruption i leverantörskedjan

  6. Vid incidenter och misstankar gör företaget uppföljningar.

  7. Alla chefer är informerade och agerar enligt policy och riktlinjer. Hela chefsledet står bakom ett antikorrupt beteende.

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Politisk oenighet kring planerad markaffär i Göteborg

Ska ge plats åt sprängämnesdepå.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politisk-oenighet-kring-planerad-markaffar-i-goteborg-29231

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.