Meny

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

När Arbetsmiljöverket inspekterade Veidekke Entreprenad i Göteborg uppdagade de flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om inte bristerna är åtgärdade innan Arbetsmiljöverket kommer på återbesök riskerar Veidekke föreläggande och förbud.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Veidekke Entreprenad i Göteborg. I samband med inspektionen besökte verket två av Veidekkes byggarbetsplatser i Göteborg, den ena vid Hills väg i Mölndal och den andra vid Myternas väg i Älvängen.

Besöken genomfördes den 16 november 2018 och den 14 januari 2019. I samband med inspektionen uppdagades ett antal brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kräver nu att Veidekke åtgärdar bristerna och har planerat ett återbesök till den 8 april. Om bristerna inte är åtgärdade då riskerar Veidekke föreläggande eller förbud.

Totalt uppdagade arbetsmiljöverket fyra brister. En brist är att det är otydligt vem som ansvarar för de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverket finns det bland annat en risk att vissa delar av arbetsmiljöarbetet inte utförs.

En annan brist som Arbetsmiljöverket uppdagade är att Veidekke inte kunde redogöra för sina mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och därmed riskerar att inte motverka kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.

Den tredje bristen är att Veidekke inte för anteckningar om övertid och mertid för anställda som förhandlat bort sin rätt till övertidsersättning. De riskerar därför att missa signaler på ohälsosam arbetsbelastning, enligt Arbetsmiljöverket.

Den fjärde bristen är att Veidekke saknar tydliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Det gäller till exempel rutiner för hur och när undersökningar av arbetsmiljön ska göras, samt hur riskbedömningar ska göras.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447