Meny

Brister hos Peab i Örebro

Brister hos Peab i Örebro

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Peab i Örebro. De såg flera brister i arbetsmiljön och kräver bland annat att Peab förbättrar rutinerna kring sina skyddsronder.

Det var den 26 mars som Arbetsmiljöverket besökte Peabs arbetsplatser vid Österport, Gasklockan och Hagmarksgatan i Örebro. De genomförde en inspektion av arbetsmiljön och uppdagade tre brister.

En brist rör skyddsrondernas innehåll. Enligt Arbetsmiljöverket kom det i samband med inspektionen fram att vissa av rutorna i skyddsrondsprotokollet kryssats i utan att någon kontroll genomförts. “Det finns risk att skyddsronden blir en fylleriövning i stället för en ordentlig genomgång” skriver Arbetsmiljöverket i sitt protokoll.

En annan brist som uppdagades i samband med inspektionen var att flera personer, både inhyrd personal, underentreprenörer och en utsättare, hade felaktig personlig fallutrustning. Den tredje bristen rörde riskbedömningar. Arbetsmiljöverket upptäckte bland annat att en underentreprenör som arbetade på bygget vid Österport i Örebro saknade en riskbedömning om kvarts samtidigt som det pågick omfattande arbeten med cementblandning. En av underentreprenörens medarbetare berättade för Arbetsmiljöverkets inspektörer att han brukar dra upp sin halsduk när han fyller på cementprodukten, trots att han tilldelats personligt andningsskydd.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Peab åtgärdar bristerna senast den 12 april, annars riskerar Peab föreläggande eller förbud.

Elva viktiga seminarier i Almedalen

Vi guidar till höjdpunkterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elva-viktiga-seminarier-i-almedalen-28359

NCC bygger första kontorshuset med trästomme

Sätter spaden i marken i september.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-forsta-kontorshuset-med-trastomme-28419

Botkyrka bygger skidanläggning oavsett vinter-OS

Planerna på en ny skidanläggning i det gamla grustaget lever vidare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botkyrka-bygger-skidanlaggning-oavsett-vinter-os-28418

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

"Mellan fem och femton procent av alla detaljplaner har rätt förutsättningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-ska-kapa-byggtider-med-ett-ar-28417
En ny lag som träder i kraft i sommar lär ge fler altanbyggen.

Friare altanbyggen med ny lag

Nu kommer tre nya lagar som påverkar bygg- och anläggningsbranschen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/friare-altanbyggen-med-ny-lag-28415

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Arbetsmiljöverket får nytt uppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okat-antal-dodsolyckor-ska-analyseras-28411
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får kontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28407

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401