Meny

Brister hos Peab i Örebro

Brister hos Peab i Örebro

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Peab i Örebro. De såg flera brister i arbetsmiljön och kräver bland annat att Peab förbättrar rutinerna kring sina skyddsronder.

Det var den 26 mars som Arbetsmiljöverket besökte Peabs arbetsplatser vid Österport, Gasklockan och Hagmarksgatan i Örebro. De genomförde en inspektion av arbetsmiljön och uppdagade tre brister.

En brist rör skyddsrondernas innehåll. Enligt Arbetsmiljöverket kom det i samband med inspektionen fram att vissa av rutorna i skyddsrondsprotokollet kryssats i utan att någon kontroll genomförts. “Det finns risk att skyddsronden blir en fylleriövning i stället för en ordentlig genomgång” skriver Arbetsmiljöverket i sitt protokoll.

En annan brist som uppdagades i samband med inspektionen var att flera personer, både inhyrd personal, underentreprenörer och en utsättare, hade felaktig personlig fallutrustning. Den tredje bristen rörde riskbedömningar. Arbetsmiljöverket upptäckte bland annat att en underentreprenör som arbetade på bygget vid Österport i Örebro saknade en riskbedömning om kvarts samtidigt som det pågick omfattande arbeten med cementblandning. En av underentreprenörens medarbetare berättade för Arbetsmiljöverkets inspektörer att han brukar dra upp sin halsduk när han fyller på cementprodukten, trots att han tilldelats personligt andningsskydd.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Peab åtgärdar bristerna senast den 12 april, annars riskerar Peab föreläggande eller förbud.

Så många jobb ger Skanskas nya miljardavtal

Kenneth Wahlqvist, Skanskas chef för stora projekt i väst, specificerar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-manga-jobb-ger-skanskas-nya-miljardavtal-28502

Håll Nollan får norsk motsvarighet

Norska byggare startar gemensam utbildning i säkerhet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hall-nollan-far-norsk-motsvarighet-28501

Världsunikt datacenter byggs i Falun

“Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget.”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsunikt-datacenter-byggs-i-falun-28500

Betongfamiljen växer i Tyskland

Göteborgsbaserade koncernen köper sand- och grustäkt. Ska leverera 500 000 ton per år.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betongfamiljen-vaxer-i-tyskland-28490

Skanska har skrivit nytt miljardavtal

Storsatsning på godsjärnväg i Göteborg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-har-skrivit-nytt-miljardavtal-28489

Deras trä gör första klimatneutrala butiken

Tillverkningen av trästommen till Sveriges första klimatneutrala butik är igång.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/deras-tra-gor-forsta-klimatneutrala-butiken-28488

Hon går från Vildmarkshotellet till Riksbyggen

"Jag hoppas att jag kan tillföra lika mycket som jag lär mig".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-gar-fran-vildmarkshotellet-till-riksbyggen-28487

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Nya siffror: Antal påbörjade bostäder minskar

Antal nybyggen under det första halvåret är 12 procent färre jämfört med perioden 2018.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-siffror-antal-paborjade-bostader-minskar-28486

Så jobbar bygg med AI i dag

Skanska, NCC och Peab berättar om hur de arbetar för att implementera AI i sin verksamhet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-bygg-med-ai-i-dag-28352

Här får Skellefteå en ny teater i trä

"Det man ser på bilden är den stora blackboxen", säger Daniel Wilded på Martinsons.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-far-skelleftea-en-ny-teater-i-tra-28484