Meny

Brist på kompetens hotar byggandet

Brist på kompetens hotar byggandet

Brist på arbetskraft håller tillbaka jobbtillväxten. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2016 och 2017.

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 144 000 personer och arbetslösheten fortsätter att sjunka. I år väntas arbetslösheten bli 6,9 procent för att 2017 falla till 6,6 procent.

Men brist på arbetskraft, särskilt under 2017, väntas hålla tillbaka jobbtillväxten.

– Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna ser de olika kompetenser som alla arbetssökande har. Då kan både privata och offentliga verksamheter växa lättare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Byggkonjunkturen är fortsatt stark och under första kvartalet 2016 har även sysselsättningen i branschen vänt uppåt. Första kvartalet 2016 var 307 000 personer anställda inom byggverksamhet. Det är en ökning med 15 000 personer jämfört med samma period 2015.

Bostadsinvesteringarna ökade med 17 procent under 2015 och är nu de högsta sedan början av 1990-talet. Enligt boverket har 8 av 10 kommuner bostadsbrist. Men det finns orosmoln enligt Arbetsförmedlingens rapport, bland annat när det gäller kommunernas kapacitet inom planering och bygglov samt tillgången på personal. Förhoppningen är att en högre användning av prefabricerade byggelement ska ge ett snabbare och mindre personalintensivt byggande, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.

Mer än hälften av byggföretagen i arbetsförmedlingens intervjuundersökning, där cirka 11 000 privata och offentliga arbetsgivare deltagit, planerar att utöka antalet anställda på ett års sikt, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Bristen på byggarbetskraft har ökat gradvis sedan 2013. 38 procent av byggarbetsgivarna uppger att de har upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste halvåret. ”Det finns risk att brist på kompetenser i vissa fall kan bromsa byggprocesser.” skriver Arbetsförmedlingen.

–Vi ser att det finns en stor brist på arbetskraft, men i nuläget och på kort sikt är det inget som hämmar produktionen. Men arbetsgivarna har besvär med att rekrytera och på sikt - kanske under nästa år - finns det risk att det påverkar produktionen, säger Karin Berglind, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Kapacitetsutnyttjandet i branschen är högt. 78 procent av de företag som ingår i undersökningen uppger att de kan öka sin produktion maximalt 10 procent utan att anställa mer personal.

Arbetsförmedlingens sammanlagda bedömning är att antalet sysselsatta inom byggbranschen kommer att öka med 9 000 personer under 2016 och med ytterligare 4 000 personer under 2017.

I statistiken ingår bara personer som är folkbokförda i Sverige. Personer som jobbar i branschen i Sverige men i utländska företag eller som utstationerad arbetskraft finns inte med.

Sysselsatta inom bygg

307 000 personer var anställda inom byggverksamhet första kvartalet 2016. Det är en ökning med 15 000 personer jämfört med samma period 2015.

Arbetsförmedlingen bedömer att ytterligare 9 000 jobb kommer att skapas i branschen i år och ytterligare 4 000 under 2017.

I statistiken ingår bara personer som är folkbokförda.

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592

Saknade fallskydd – får böta 400 000

Arbetade oskyddat på åtta meters höjd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/saknade-fallskydd-far-bota-400-000-28591