Meny
  • "Även om varje byggnad har blivit mer energieffektiv per kvadratmeter så har energianvändningen totalt ökat sedan vi började mäta 2008", säger Kristina Einarsson, miljö- och klimatexpert på Boverket.

Branschens utsläpp fortsätter öka

Branschens utsläpp fortsätter öka

2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Färsk statistik från Boverket visar dock att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går i motsatt riktning.

Boverket presenterar nu sina miljöindikatorer baserade på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). All data gäller för år 2017. När både inhemsk produktion och import läggs ihop visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ökade utsläpp jämfört med året innan. Den ökande trenden gäller för flertalet av de utvalda indikatorerna: växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning. Sedan 2008 visar dock utvecklingen av indikatorerna på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar. Energianvändning och användningen av miljöfarliga kemikalier har dock ökat.

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn cirka 18,1 miljoner ton år 2017 jämfört med året innan då de låg på cirka 17,6 miljoner ton. Detta innefattar både inhemska utsläpp och import. Räknar man däremot bara på bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp, exklusive importen, står sektorn för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2017. Jämfört med 2016 är detta en minskning från 20 procent. Kristina Einarsson, miljö- och klimatexpert på Boverket, förklarar hur det kommer sig att utsläppen av växthusgaser ökar.

– Orsaken har att göra med den ökade importen av material. Det betyder att sektorn istället bidrar till ökade utsläpp i andra länder till följd av vårt byggande, säger hon.  

Av de totala utsläppen (inhemsk och import) från sektorn står byggverksamhet för cirka 50 procent år 2017 och fastighetsförvaltningen, uppvärmning för cirka 30 procent. Ökningen har varit större inom byggverksamhet än på fastighetssidan.

Små skillnader från förra årets undersökning

Boverkets miljöindikatorer visar även att bygg- och fastighetsbranschen stod för 12 procent av Sveriges totala kväveoxidutsläpp, 23 procent av partikelutsläppen, 32 procent av energianvändningen och 11 respektive 4 procent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier. Mängden genererat avfall stod för 31 procent. Energianvändningen och användningen av miljöfarliga kemikalier har ökat mest. Det finns delvis en logisk förklaring till att miljöindikatorerna visar på ökade utsläpp- byggandet i Sverige har ökat under den aktuella perioden. Samtidigt står målet fast att Sverige i snabb takt måste minska sina utsläpp även totalt sett.

Även den totala användningen av energi i bygg- och fastighetssektorn har ökat med 9 procent sedan 2008. 

– Även om varje byggnad har blivit mer energieffektiv per kvadratmeter så har energianvändningen totalt ökat sedan vi började mäta 2008, säger Kristina Einarsson. 

Finns något positivt i årets statistik över miljöindikatorerna?

– Det skulle vara att utsläppen av växthusgaser minskat sedan 2008. Men ska vi fortsätta att öka byggandet för att komma ikapp vad gäller behovet av bland annat bostäder så står branschen inför en stor utmaning om Sveriges klimatmål 2045 ska kunna uppnås, säger hon. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

10 saker vi hatar med BIM

Gryende missnöje med branschens digitala modeller.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/10-saker-vi-hatar-med-bim-29179

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Tre nya produkter kan vinna pris

Kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nya-produkter-kan-vinna-pris-29213

Bättre 2019 för Veidekke

"Framöver vill vi vara särskilt riskmedvetna".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/battre-2019-veidekke-29209

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.