Meny
  • I Boverkets förslag till nya BBR utvidgas användning av förnybar energi på platsen att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark.
    Foto: Elin Bennewitz

Boverket har presenterat NNE-kraven

Boverket har presenterat NNE-kraven

Boverket har presenterat sitt förslag till förändringar i BBR med anledning av EU:s krav på nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Förändringen ska genomföras i två steg. Redan den 1 april i år ska nya BBR med bland annat primärenergifaktorer börja gälla. Den 1 januari 2021 kommer sedan en skärpning av energikraven.

Den svenska implementeringen av NNE-kraven har varit en långdragen historia. Men sedan regeringen fattade beslut om en förändring av Plan- och byggförordningen, PBF, i december 2016 har det gått undan.

I dag den 12 januari presenterade Boverket sitt utkast till de förändringar som krävs i BBR för att anpassa regelverket till NNE-kraven. Förslaget kommer ut på formell remiss nästa vecka, i samband med det presenterar Boverket också en konsekvensanalys av de föreslagna ändringarna.

– Det är ingen överdrift att säga att det är bråttom att få reglerna på plats, därför införs de i två steg, säger Sofia Wellander, projektledare och arkitekt på Boverket, och en av dem som arbetat fram förslaget.

Boverket hoppas att det första steget i förändringen ska träda i kraft redan den 1 april 2017, samtidigt som regeringsbeslutet om förändringen av PBF träder i kraft. Det innebär att remisstiden för förändringen av BBR blir väldigt kort. Redan den 24 februari ska remissvaren vara hos Boverket.

– Det är väldigt tight. Vi har en tumregel på 3 månader för remissvar men vi hoppas att ni som ska svara har förståelse, säger Sofia Wellander.

Den stora förändringen som Boverket föreslår är att införa primärenergifaktorer, en för el på 2,5 och en för övriga energislag på 1,0. Primärenergifaktorerna används för att beräkna ett primärenergital som i de nya reglerna ersätter dagens specifika energianvändning.

För att göra övergången till nya BBR så smidig som möjligt har Boverket räknat om dagens specifika energianvändning till primärenergital. Bestämmelserna som ska börja gälla den 1 april innebär inte någon egentlig skärpning jämfört med dagens nivåer, det är endast ett nytt sätt att mäta och beräkna energianvändningen. Skärpningen kommer i stället den 1 januari 2021. Skräpningen av energianvändningen som genomförs då är cirka 10-35 procent jämfört med dagens krav, beroende på byggnadstyp.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Förslag till förändringar av BBR i korthet
  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning.
  • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna.
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner.
  • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark.
  • De alternativa energikraven för byggnader mindre än 100 kvadratmeter i BBR avsnitt 9:4 tas bort.

En detaljerad beskrivning av förändringarna finns att läsa hos Boverket.

Byggindustrin testar nya smittskyddsspelet

Webb-tv: Ramboll släpper mobilspel i kampen mot corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-testar-nya-smittskyddsspelet-29476

Lugn och ro med mötesbås i modulform

Framery bygger modulbås för stimmiga arbetsplatser.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lugn-och-ro-med-motesbas-i-modulform-29394

Tecknar avtal för miljarder

Skanska får tunga uppdrag i USA.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tecknar-avtal-miljarder-29474

De kandiderar till Guldhuset

Otraditionella bakgrunder bland årets nominerade.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kandiderar-till-guldhuset-29468

Lyckat försök med lösull på Skanska

"När det går snabbare blir byggkostnaderna lägre".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lyckat-forsok-med-losull-pa-skanska-29472

Peab drar tillbaka ordinarie utdelningsförslag

"Styrelsen finner det lämpligt"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-drar-tillbaka-ordinarie-utdelningsforslag-29470

Renovering av industrifastighet blev totalsanering

Forsens arbete i Kryddfabriken utökades.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-av-industrifastighet-blev-totalsanering-29469

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska driver på klimatarbete i USA

Nytt verktyg mäter inbäddad koldioxid i byggnader.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-driver-pa-klimatarbete-i-usa-29461

Värsta scenariot: 64 000 jobb kan försvinna

Byggföretagen släpper specialrapport om coronaläget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varsta-scenariot-64-000-jobb-kan-forsvinna-29464

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.