Meny
  • Bostadsbyggandet är på nedgång i Sverige, men de regionala skillnaderna är stora.
    Foto/grafik: Mattias de Frumerie

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet har minskat med 16 procent de första tre kvartalen i år, jämfört med samma period förra året. Det framkommer av färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Sveriges Byggindustrier varnar för att nedgången kan smitta av sig på hela den svenska ekonomin.

Under de första tre kvartalen i år påbörjades 39 100 bostäder, jämfört med 46 700 bostäder i fjol, enligt SCB:s siffror. Statistiken släpar något, så årets siffror är uppräknade med 6 procent. Av dessa är knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och drygt 8 000 småhus. Byggandet av bostäder i flerbostadshus dalar därmed kraftigast.

En titt på den regionala fördelningen visar på stora variationer. Göteborg och Malmö håller uppe bostadsbyggandet bland storstadsregionerna. I Storgöteborg kan man till och med notera en ganska kraftig ökning – plus 17 procent. I Storstockholm faller däremot bostadsbyggandet som en sten – minus 40 procent.

Kraftiga minskningar kan även noteras i bland annat Uppsala, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Värmland, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten. Regioner där bostadsbyggandet däremot har ökat rejält under perioden är Gävleborg och Dalarna. Bostadsbyggandet ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå sett i ett 20-årsperspektiv.

På Sveriges Byggindustrier, BI, har man analysen klar kring orsakerna till nedgången.

– En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat möjligheterna för många att köpa en bostad, vilket minskar bostadsbyggandet, säger BI:s vd Catharina Elmsäter-Svärd i en skriftlig kommentar.

Hon varnar också för att det minskade bostadsbyggandet kan få negativa spridningseffekter på hela den svenska ekonomin.

Andelen hyresrätter har ökat till 57 procent under 2018, jämfört med i fjol då andelen hyresrätter låg på 50 procent. Enligt uppgifter i Hem&Hyra har byggherrar tvingats omvandla svårsålda bostadsrätter till hyresrätter i rådande konjunktur.

– Jag vet inte säkert om det är så, men det kan säkert ha haft en viss effekt, säger Johannes Johansson på SCB.

Det stärker bilden att byggherrar och fastighetsägare är pressade i dagens konjunktur.

Enligt Anna Broman, bostadspolitisk expert på BI, är det generellt sett ovanligare att bostäder omvandlas från bostadsrätter till hyresrätter än vice versa. I den pågående Översiktsplaneutredningen finns förslag som är ute på remiss om att minska flexibiliteten i omvandlingen av upplåtelseformer. Dessa syftar dock främst till att begränsa möjligheterna att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

– Det är vi kritiska till. Det behöver finnas en flexibilitet mellan upplåtelseformerna för att kunna möta olika typer av konjunkturer, säger Anna Broman.

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268

Botrygg erbjuder kunderna hyrköp

Ska ge fler chansen på bostadsmarknaden.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botrygg-erbjuder-kunderna-hyrkop-28263

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257