Meny

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

I Boverkets senaste prognos av byggutvecklingen i Sverige framgår bostadsbyggandet i Sverige minskar kraftigt och att den största bromsklossen är byggandet av bostadsrätter i Storstockholm. I Göteborg däremot ökar byggande i god takt.

Bostadsbyggandet minskar med 20 procent i år enligt Boverkets siffror och fortsätter att minska ytterligare 6 procent 2019. Under kommande år förväntas 51 000 bostäder byggstartas och därmed vara tillbaka på samma nivå som 2015. Detta trots att efterfrågan, eller i alla fall det demografiska behovet, enligt Boverket ligger på 67 000 nya bostäder årligen.

Det minskade byggandet har följt i spåren av att bostadspriserna föll under 2017, i vissa segment kraftigt. Boverket kopplar också ihop det minskade byggandet med hushållens oro för ränteökningar, minskad tillväxt, börsfall och risk för stramare kreditkrav.

Prisfallet från 2017 har hejdats och under 2018 har nivåerna stabiliserat sig och snarare vänt något uppåt. De ligger dessutom fortfarande rejält över de nivåer som rådde för fem år sedan – mellan 39 och 62 procent för bostadsrätter i de tre storstäderna.

Utvecklingen för de olika bostadsslagen varierar kraftigt. Bostadsrätterna är det största sorgebarnet.

Antalet påbörjade bostadsrätter kommer att ha rasat till hälften mellan 2017 och 2019 – från 25 300 till 12 500. Nivån för hyresrättsbyggandet ligger dock oförändrad på omkring 24 000 per år under treårsperioden. 

När det gäller småhus handlar det också om en märkbar minskning, men inte alls lika stor som för bostadsrätterna. Från 13 050 2017 till 10 500 2019, enligt prognosen.

En titt på storstadsregionerna visar att Storstockholm är den region som främst dragit ner byggstartstakten och det stora sorgebarnet är bostadsrätterna. En relativt snabb prisnedgång på drygt 11 procent i slutet av 2017 fick byggstarterna för bostadsrätter att rasa från drygt 10 000 sista kvartalet 2017 till 6 000 tredje kvartalet i år. Om man jämför de första tre kvartalen 2017 med 2018 har byggstarterna för bostadsrätter minskat med mer än 50 procent. För hyresrätterna har bara en mindre nedgång noterats. När det gäller småhus noteras också inbromsningar, men det är från mycket lägre nivåer.

I Göteborg, tvärtemot rikstrenden, har byggstarterna ökat med 14 procent. Även där har priserna sjunkit, en inte lika mycket som i Stockholm. Det är i Göteborgs stad som byggandet ökar. Övriga Storgöteborg minskar. Trenden är totalt omvänd mot Storstockholm när det gäller bostadsrätter – det är främst de som håller uppe Göteborgs siffror. Boverkets analytiker är osäkra i sina prognoser framåt för Göteborg. Verket räknar med att totalt cirka 8 000 nya bostäder ska påbörjas i år och räknar med samma nivå 2019, men kastar in en brasklapp om att de ”har svårt att tro att inte även byggandet i Storgöteborg påverkas av den åtstramade kreditprövningen och osäkerheten om bostadsprisernas utveckling.”

I Stormalmö har priserna legat relativt stabilt under året. Boverket räknar med att 6 700 bostäder påbörjas under 2018 och att samma siffra 2019 landar på 6 200 bostäder. Liksom i Stockholm dyker byggandet av bostadsrätter kraftigt i år, men det vägs mer än väl upp av att hyresrättsbyggandet har god vind i seglen och ökar med 55 procent 2018.

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354