Meny
  • Med konceptet Den temporära fabriken tar Ramirent hand om alla försörjningstjänster inklusive olika myndighetskontakter och den yttre säkerheten kring byggplatsen, som här vid Sergel-projektet i centrala Stockholm. Jörgen Hallström
    Jörgen Hallström

Bodtomte 2.0 – så kan konceptet minska byggkostnaden

Bodtomte 2.0 – så kan konceptet minska byggkostnaden

Att minska kostnaderna med upp till 5 procent – kan det vara en julklapp att önska för svenska byggherrar? I så fall är Den temporära fabriken eller Bodtomte 2.0 den rätta vägen enligt Ramirent.

Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsons tes att 37–40 procent av alla nedlagda timmar i ett byggprojekt är slöseri har blivit allmänt vedertagen. 

– Med vårt koncept kan vi minska detta slöseri med minst 10 procent och därmed öka produktiviteten och få ned kostnaden med upp till 5 procent, säger Mikael Jonsson, chef för affärsområdet Den temporära fabriken på Ramirent.

Målsättningen är att skapa en effektivitet för helheten och ge entreprenörerna de bästa förutsättningarna för att utföra sitt jobb. 

– Det sparar pengar helt enkelt, säger Mikael Jonsson.

Men hur går detta då till? Vad är det man gjort och gör i stora projekt som Urban Escape och Sergel i centrala Stockholm?

Konceptets sex delar

Den temporära fabriken omfattar alla försörjningstjänster, eller alla arbetsplatsomkostnader (APO), på en byggplats. Det vill säga allt utom själva produktionsarbetet. Konceptet bygger på sex delar:

  1. Projektorganisationen för alla temporära behov på byggplatsen. Här finns ett ledningsteam och underentreprenörer för allt som behövs i den temporära byggfabriken åt alla bygg- och installationsföretag som medverkar i hela produktionen. 

  2. Logistik – plan och genomförande så att allt material och all utrustning för hela byggprojektet hela tiden finns på rätt plats i rätt tid så att alla sopor källsorteras och tas om hand effektivt.

  3. Säkerhet – både personlig säkerhet, kollektiva fallskydd och passagesystem för alla på byggplatsen, inklusive utbildningar i säkerhetsfrågor. Dessutom säkerhet för allmänheten kring bygget till exempel vad gäller trafik och trygg belysning. 

  4. Etableringar – moduler (byggbodar), ställningar och temporära omklädningsrum (där även befintliga byggnader kan nyttjas) och andra etableringar som kan behövas för byggproduktionen. Även tillstånd och kontakter med och information till kommun, myndighet och allmänhet ingår i åtagandet. 

  5. Maskiner – kranar, hissar, liftpooler etcetera. Försörjning av alla typer av maskiner som behövs i hela projektet – och när de behövs.

  6. Projektcenter – en ”reception” där alla kunder (de entreprenörer som medverkar i produktionen) skrivs in och kan kvittera ut de maskiner som behövs. Här skapas en trevlig miljö som också sätter en positiv kultur för hela projektet.

Viktigt att komma in i tidigt skede

I arbetet med Den temporära fabriken kommer Ramirent in i projekten i tidiga skeden. De arbetar med 3D-skisser och filmer för att visa byggherren hur de kan lösa etableringar av till exempel byggbodar och ställningar genom projektets gång, liksom hur bygglogistik och trafiksäkerheten kring bygget ska säkerställas, berättar Mikael Jonsson.

– Vi kan ha en dialog med byggherren och sätta de rätta förutsättningarna och strukturerna för alla medverkande producerande entreprenörer, för att få maximal effektivitet, hållbarhet och säkerhet i projektet som helhet. Med våra BIM-modeller får vi också en tydlig kostnadsbild för olika lösningar. Sedan får entreprenörerna förhålla sig till den gemensamma lösning som byggherren valt när de handlas upp, säger Mikael Jonsson.

Digitala lösningar 

De digitala lösningarna går som en röd tråd genom konceptet. Alla system som används, från bokningssystem gällande maskiner och transporter av inkommande material till BIM-modeller över området och de temporära etableringarna, är kompatibla med de som entreprenörer och byggherrar använder.

– Vi använder också digitala lösningar vad gäller utbildning i handhavande av maskiner och säkerhetsfrågor. Här får de medverkande entreprenörernas medarbetare prova och lära med hjälp av VR-glasögon, berättar Mikael Jonsson.

Skapar positiv kultur

Mikael Jonsson understryker också att alla de underleverantörer som bidrar till Den Temporära Fabriken upphandlas i konkurrens av Ramirent.

– Det gäller allt från ställningsbyggare till transportföretag, liksom de tjänster som vi själva har inom Ramirent som exempelvis uthyrning av bodar och maskiner, säger Mikael Jonsson.

Han framhåller att de mjuka värdena i konceptet är viktiga:

– Vi jobbar målmedvetet och konsekvent med att skapa en positiv kultur genom trevliga lokaler och ordning och reda på hela bygget, precis som gamla tiders bodtomtar.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Strul inför övergången till nya Id-korten

"Det är inget jättestort problem"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strul-infor-overgangen-till-nya-id-korten-29091

Nu börjar jakten på årets produktnyhet

Fokus på innovation när Nordbyggs Guldmedalj ska delas ut.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-jakten-pa-arets-produktnyhet-29075

Branschens utsläpp fortsätter öka

Oroande utveckling inom bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-fortsatter-oka-29089

Serneke har hittat köpare av Karlatornet

"En enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-har-hittat-kopare-av-karlatornet-29082

Fjorton döda på byggen förra året

Byggnadsarbetarens granskning ger dyster bild.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fjorton-doda-pa-byggen-forra-aret-29079

Greppar klubban i byggkoncernen

Har flera tunga styrelseuppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/greppar-klubban-i-byggkoncernen-29074

Full fart framåt för Fleaty

Appen för byggtransporter har fått en bra start.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/full-fart-framat-fleaty-29068

Stora fördelar med ytterväggar i betong

Annons.
De flesta byggprojekt idag är styrda av höga kvalitetskrav och snäva tidsramar.
https://byggindustrin.se/sponsrat/abetong/stora-fordelar-med-yttervaggar-i-betong-29059

Därför byter de roller med varandra

Rotation i Bokloks ledningsgrupp.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-byter-de-roller-med-varandra-29069

Här är de 300 största teknikkonsulterna i Sverige

Norden dominerar i toppen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-de-300-storsta-teknikkonsulterna-i-sverige-29035

Serneke slopar sina tre affärsområden

“Vi vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-slopar-sina-tre-affarsomraden-29065

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.