Meny

Bebo: Bostadbristen 
hindrar energirenoveringen

Bebo: Bostadbristen 
hindrar energirenoveringen

Det finns stor potential att minska det svenska bostadsbeståndets utsläpp via energismart renovering. Men bostadsbrist hindrar många byggherrar från att påbörja renoveringarna. Det menar Emma Karlsson på WSP, biträdande koordinator för Bebo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

–Om man ska göra omfattande åtgärder eller halvomfattande åtgärder som påverkar de boende blir det en problematisk situation om man inte har möjlighet att flytta dem, säger Emma Karlsson på WSP som jobbar för Bebo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Bebo har i projektet ”Halvera Mera” låtit fastighetsägare fått stöd för att räkna fram om de kunde göra en halvering av sin energianvändning.

– Totalt är det ett 60-tal som gjort såna beräkningar och det är bara någon enstaka fastighetsägare som inte kunnat räkna fram den typen av besparingar, säger hon.

Tidigare potentialstudier som WSP låtit göra visar också på att det går att spara 40 procent av den energi som används i flerbostadshus i dag om den ekonomiskt rimliga tekniska potentialen till energirenovering i alla byggnader realiseras.

Tekniskt sätt är det möjligt att spara mycket, och absolut möjligt att i de flesta fall nå någon typ av nybyggnadsstandard. Men om det också ska vara ekonomiskt försvarbart, faller en del åtgärder bort, menar Emma Karlsson. Finns det till exempel behov av att renovera fasaden så är merkostnaden att göra en effektiv åtgärd inte så stor men om fasaden är i gott skick och det inte finns behov av förändring, då kan isolering bli för dyrt.

Andra ekonomiska faktorer som kan spela in är fastighetsägarnas övergripande målsättningar å ena sidan, och å andra sidan möjligheten att finansiera investeringen genom att höja hyror och månadsavgifter, vilket beroende på socioekonomisk status i området kan vara mer eller mindre genomförbart.

– Man kan inte säga att det alltid är en viss typ av åtgärder som måste göras, det handlar om byggnadens förutsättningar, säger Emma Karlsson.

Något Bebo hjälpt byggherrar med är därför att bli bättre på att göra livscykelkostnadsanalyser av renoveringsåtgärder.

– När man även räknar med och tydligt kan visa de pengar man sparar på minskade energibehov på längre sikt är det lättare att ta beslut om att göra en energibesparing, säger Emma Karlsson
 

Stockholms smartaste hus klara

"Vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-smartaste-hus-klara-28284

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272