Meny
 • Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Den nya digitala standarden Beast Supply Rental ska effektivisera hyresprocessen.
  Foto: Cramo
  ,
  Peter Fredholm på Beast ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken.
  Foto: Privat

Beast lanserar ny standard

Beast lanserar ny standard

Nu finns en ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning. Förhoppningen är att nya Beast Supply Rental ska förenkla och effektivisera för både entreprenörer och uthyrningsföretag.

Behovet av att effektivisera hyresprocesserna i branschen är stort. Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Hyresaffären är därför en växande andel av kostnaderna i ett byggprojekt.

– Vi har tidigare tagit fram standarder för materialinköp. De som börjat använda dem har märkt positiva effekter, effektivare arbete och minskade kostnader till exempel, och har då vänt sig till oss och frågat om det inte skulle gå att använda liknande standarder för att digitalisera hyresprocessen, säger Peter Fredholm på Beast.

För byggentreprenörerna är det nämligen ofta administrativt betungande att hyra utrustning. De ska lägga beställningar samt hantera mottagning, fakturor och returer. I dagsläget sköts det oftast manuellt.

– Det är krångligt för både uthyrningsföretagen och entreprenörerna med så mycket manuell hantering. Man kanske ringer och säger att vi vill ha det och det, eller så kommer man förbi hyresdepån med kort varsel och vill hämta något, säger Peter Fredholm.

Preliminär leveransplan

Förhoppningen är att den nya standarden Beast Supply Rental ska råda bot på problemen. Den förordar ett nytt arbetssätt där entreprenören skickar över en prognos i tidigt skede som anger vad som ska hyras och när.

Det blir en preliminär leveransplan som kan uppdateras efterhand. Senare gör entreprenören avrop mot leveransplanen. På så vis kan uthyrningsföretagen vara förberedda och se till att maskiner och annat finns tillgängligt när entreprenören behöver det.

Allt detta sköts genom ett standardiserat digitalt informationsflöde. Standarden för det digitala informationsflödet täcker även alla följande steg fram till fakturering. Till exempel leveransaviseringar, orderbekräftelser och mottagningsbevis.

Nu ska projekten veta

Standarden är framtagen i en arbetsgrupp där både entreprenörer, uthyrningsföretag samt IT-företag deltagit. När Beast inledde arbetet med den nya standarden identifierade de bland annat att det ofta var problem med mottagningen. Ingen visste riktigt vem som tagit emot den hyrda maskinen, eller när det skett. Därför blev det digitala mottagningsbeskedet, och likadant det digitala återlämnadebeskedet, centrala.

– I dag vet projekten inte alltid vilka maskiner de har på plats, vad de kostar i hyra eller vem som har hyrt dem. Vi vill få ordning på det med den nya standarden, säger Peter Fredholm.

Systemen behöver anpassas

Peter Fredholm ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken. Bland annat eftersom entreprenörernas affärssystem är anpassade för köp, inte hyra. Det visade sig i samband med de tänkta pilotprojekten, då uthyrningsföretagen hade lättare än entreprenörerna att anpassa sina system. Konsekvensen blev att endast ett fåtal begränsade piloter kunnat genomföras.

– Det gör att det blir en viss startsträcka. Det här är ett långsiktigt arbete. Vi försöker stimulera systemleverantörer att anpassa sig till våra standarder. Sakta men säkert så utvecklar de sina produkter så att det finns stöd för det här, säger Peter Fredholm.

Deltagarna

De deltog i arbetsgruppen för Beast Supply Rental:

 • JM
 • NCC
 • Peab
 • Skanska
 • Svevia
 • Cramo
 • Lambertsson
 • Ramirent
 • Stavdal
 • Pipe Chain
 • Tyringekonsult

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354