Meny
  • Riksrevisionen konstaterar att regeringens bedömning att Rut-reformen är självfinansierande har svagt empiriskt stöd.
    Foto: Johanna Åfreds

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Regeringen överskattade effekten av att omvandla svarta jobb till vita med hjälp av Rut-avdraget, visar Riksrevisionen. Gäller samma sak även för Rot-avdraget?

I dag presenterade Riksrevisionen en rapport om Rutavdraget för hushållsnära tjänster. Den visar att vissa grupper som köper tjänsterna arbetar mer och höjer sina inkomster. Utrikes födda som börjat arbeta i Rutbranschen har fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen konstaterar dock att regeringens bedömning att reformen är självfinansierad har svagt empiriskt stöd. Regeringen överskattade effekten av att omvandla svarta jobb till vita och gjorde överoptimistiska antaganden om hur mycket mer Rutköparna skulle utföra betalt arbete.

– Vår bedömning är att de positiva effekterna på statsfinanserna av ökat arbetsutbud, nya arbetstillfällen i rutbranschen och minskat svartjobb tydligt understiger kostnaderna för rutavdraget, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Resonemanget om att vinsterna med avdraget, bland annat genom att svarta jobb görs vita, skulle göra Rut självfinansierad återfinns på samma vis i debatten kring Rotavdraget inom byggsektorn. Går det att dra liknande slutsatser gällande Rot?

– Vi kan inte dra några slutsatser om Rotavdraget utifrån dagens granskning av Rutavdraget, svarar Olle Castelius, pressekreterare på Riksrevisionen.

Anne Kolmodin, analytiker på Tillväxtanalys, berättar däremot om rapporten ”Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av Rot-reformen” som de presenterade i slutet av januari i år. 

Enligt regeringens beräkningar uppgick de totala kostnaderna för Rot-avdraget till cirka 92,5 miljarder kronor mellan 2010–2015. Bruttokostnaden för ett arbetstillfälle inom ett Rotnischat företag uppgick till mellan 5,8 och 8,4 miljoner kronor. Detta kan jämföras med Rutavdraget där motsvarade kostnad uppskattats till mellan 1,6 och 1,9 miljoner kronor.

– De studier vi har gjort på Rot har inte tittat på om den är självfinansierad eller inte. Vi tittade på kostnad per arbetstillfälle och då kom vi fram till att Rot var fyra gånger dyrare för staten än Rut. Då pratar vi bruttokostnader och har inte vägt in andra faktorer som till exempel skatteintäkter på lön, säger Anne Kolmodin.

Rapporten visar även att 2010 sysselsatte Rotföretagen uppskattningsvis 177 000 personer. År 2015 ökade antalet sysselsatta till drygt 214 000 personer. Det är en ökning av antalet sysselsatta med nästan 21 procent vilket kan jämföras med att den totala sysselsättningen i Sverige som ökade med knappt 8 procent under motsvarande period, uppger Tillväxtanalys.

Sett till andelen sysselsatta i förhållande till befolkning har Rotreformen haft störst effekt i avlägsna landsbygdskommuner

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Byggindustrin testar nya smittskyddsspelet

Webb-tv: Ramboll släpper mobilspel i kampen mot corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-testar-nya-smittskyddsspelet-29476

Lugn och ro med mötesbås i modulform

Framery bygger modulbås för stimmiga arbetsplatser.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lugn-och-ro-med-motesbas-i-modulform-29394

Tecknar avtal för miljarder

Skanska får tunga uppdrag i USA.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tecknar-avtal-miljarder-29474

De kandiderar till Guldhuset

Otraditionella bakgrunder bland årets nominerade.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kandiderar-till-guldhuset-29468

Lyckat försök med lösull på Skanska

"När det går snabbare blir byggkostnaderna lägre".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lyckat-forsok-med-losull-pa-skanska-29472

Peab drar tillbaka ordinarie utdelningsförslag

"Styrelsen finner det lämpligt"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-drar-tillbaka-ordinarie-utdelningsforslag-29470

Renovering av industrifastighet blev totalsanering

Forsens arbete i Kryddfabriken utökades.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-av-industrifastighet-blev-totalsanering-29469

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska driver på klimatarbete i USA

Nytt verktyg mäter inbäddad koldioxid i byggnader.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-driver-pa-klimatarbete-i-usa-29461

Värsta scenariot: 64 000 jobb kan försvinna

Byggföretagen släpper specialrapport om coronaläget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varsta-scenariot-64-000-jobb-kan-forsvinna-29464

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.