Meny

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Sverige sticker ut bland de Europeiska byggnationerna. Bostadsbyggandet här viker ner mer än i övriga länder som ingår i Euroconstructs nya prognos över perioden 2018–2021.

2017 var det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökade inom alla tre huvudsegment inom den europeiska byggmarknaden (bostäder, lokaler, anläggning).

Många länder i Europa drabbades hårt av finanskrisen och bostadsbyggandet låg förra året fortfarande drygt 40 procent under de volymer, som som fanns i de 19 länder som ingår i Euroconstructs statistik, före finanskrisen.

Sjunker mer än övriga Europa

Men Sverige sticker ut i Europastatistiken.

– Sverige har egentligen gått emot strömmen sedan 2012. Då vände det uppåt här. Vår ekonomi började växa på grund av inhemsk efterfrågan, säger Bengt Henricson, analytiker på Prognoscentret.

Från och med 2013 började bostadsinvesteringarna öka rejält i Sverige, men nu viker de ner igen.

– Det går ner väldigt hastigt på bostadsrättssidan. Sett till investeringarna viker de ner mer än i övriga Europa och jämfört med förra årets nivå väntas de totala investeringarna i nya bostäder sjunka 35 procent till 2021, säger Bengt Henricson.

Fler länder med dalande siffror

Finland, Frankrike och Ungern är andra länder i Europa där bostadsbyggandet också tappar fart framöver enligt Euroconstructs rapport.

– På andra sidan skalan finns Irland som ser ut att öka bostadsbyggandet med totalt 63 procent fram till och med 2021. Men Irland är också ett land där byggbranschen fullkomligt kollapsade efter finanskrisen, säger Bengt Henricson.

Även Danmark, Portugal och Nederländerna ser ut att öka sina investeringar nästa år.

Svårare locka utländsk arbetskraft

Att bostadsbyggandet viker ner så kraftigt i så kraftigt i vissa delar av Sverige får effekter.

– Det ger inga bra förutsättningar för företagandet i Stockholm exempelvis.  Att byggmarknaden i Sverige tappar fart gentemot andra europeiska länder kan göra det svårare för svenska byggare att hitta arbetskraft, säger Bengt Henricson.

Han fortsätter:

– Många av de länder där vi historiskt lockat arbetskraft från, exempelvis Polen, där ökar det inhemska byggandet nu. Det ökar konkurrensen om kompetens på hantverkarsidan. Det har vi redan märkt av.

Byggandet ändrar karaktär

Rot-sektorn håller sig relativt stabil med en genomsnittlig tillväxt på 1,3 procent under prognosperioden, vilket är en avmattning från de senaste två årens uppgång på drygt 2 procent.

– Den svaga utvecklingen för Rot investeringar är oroväckande. Tillväxten är knappt vad som krävs för att bibehålla byggnadernas standard och det är långt ifrån tillräckligt för att nå de mål som finns för fastighetssektorns klimatpåverkan, säger Bengt Henricson.

Men det finns positiva tongångar för svensk del också i Euroconstructs rapport. De offentliga investeringarna håller sig ganska stabila och ännu mer positivt ser det ut på anläggningssidan. Där uppskattas investeringarna öka med 16 procent i Sverige de närmaste tre åren fram till 2021.

– Man kan säga att det svenska byggandet ändrar karaktär från att bostadsbyggandet har varit draglok till att infrabyggandet blir det som håller ångan oppe, säger Bengt Henricson.

Norge utmärker sig positivt

På anläggningssidan utmärker sig Norge i positiv mening.

– De senaste åren, 2015–2018 har investeringarna ökat 32 procent och perioden 2018–2021 förväntar man sig att de ökar med 38 procent. Här sticker Norge ut som ett land som verkligen satsar, säger Bengt Henricson.

Euroconstructs statistik omfattar både stora och små projekt i de europeiska länderna. När det går bra eller dåligt i andra europeiska länder påverkar den svenska marknaden bland annat genom konkurrens om arbetskraft, högre materialpriser och längre leveranstider.

– Även om byggmarknaden är lokal så är byggvaror och tjänster som handlas internationellt ganska universella. Tillgången på material och kompetens påverkas av hur det ser ut i övriga Europa både för småskuttar och för stora företag. När det gäller yrkeskategorier som arkitekter och konstruktörer är marknaden också mer transparent, säger Bengt Henricson.

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354