Meny

51 miljoner till byggforskning

51 miljoner till byggforskning

17 olika forskningsprojekt inom hållbart byggande och boende har beviljats stöd från forskningsprogrammet E2B2. Totalt delar projekten på 51 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet E2B2 drivs i regi av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. I programmets senaste utlysning som var öppen mellan under hösten mottog Energimyndigheten 67 ansökningar och nu står det klart att 17 projekt inom allt från renovering till arkitektur har beviljats stöd.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2 ytterligare en utlysning för ansökningar.

Projekten som får stöd från E2B2
 • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – White Arkitekter AB
 • Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion – Lunds universitet
 • Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad – Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar – RISE Energy Technology Center AB
 • Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ – Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
 • Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering – Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
 • Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM – White Arkitekter AB
 • Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen – Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader – Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
 • Invändig tilläggsisolering av yttervägga – Lunds universitet, Byggnadsfysik
 • Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75 – Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader – Kungliga Tekniska högskolan
 • Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat – Luleå tekniska universitet
 • Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter – Högskolan i Gävle
 • Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering – Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi
 • Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor – RISE
 • Vätskekopplad värmeåtervinning – Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Han blir ny vd på Byggvarubedömningen

”En långsiktig verksamhet som jobbar med hållbarhetsfrågor.”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blir-ny-vd-pa-byggvarubedomningen-28481

Stina Lindéns mest minnesvärda projekt

M3 Byggs projektledare listar fyra minnesvärda restaureringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stina-lindens-mest-minnesvarda-projekt-28349

NCC bygger hållbart bad i ny stadsdel

NCC delar erfarenheter mellan olika badhusprojekt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hallbart-bad-i-ny-stadsdel-28479

TL Bygg uppför fler hyresrätter i Uppsala

Fortsätter att bygga åt moderbolaget Atrium Ljungberg i Gränby park i Uppsala.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tl-bygg-uppfor-fler-hyresratter-i-uppsala-28476

Skanska säljer ofärdig byggnad i Polen

Ingår i projektet Nowy Rynek. Ska byggas klart under året.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-saljer-ofardig-byggnad-i-polen-28477

Fasadgruppen expanderar efter uppköp

Köper Mellansvenska Fasad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fasadgruppen-expanderar-efter-uppkop-28475

Veteran på Lindbäcks går till Serneke

Han får i uppdrag att etablera Sernekes byggverksamhet i norra Sverige.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veteran-pa-lindbacks-gar-till-serneke-28471

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Sweco förvärvar del av NRC Group

Får ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-del-av-nrc-group-28470

Stoppa bygget – när folket gör uppror

Vi listar sju byggprojekt som väckt folkets ilska.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stoppa-bygget-nar-folket-gor-uppror-28365

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463