Meny

51 miljoner till byggforskning

51 miljoner till byggforskning

17 olika forskningsprojekt inom hållbart byggande och boende har beviljats stöd från forskningsprogrammet E2B2. Totalt delar projekten på 51 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet E2B2 drivs i regi av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. I programmets senaste utlysning som var öppen mellan under hösten mottog Energimyndigheten 67 ansökningar och nu står det klart att 17 projekt inom allt från renovering till arkitektur har beviljats stöd.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2 ytterligare en utlysning för ansökningar.

Projekten som får stöd från E2B2
 • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – White Arkitekter AB
 • Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion – Lunds universitet
 • Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad – Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar – RISE Energy Technology Center AB
 • Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ – Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
 • Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering – Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
 • Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM – White Arkitekter AB
 • Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen – Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader – Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
 • Invändig tilläggsisolering av yttervägga – Lunds universitet, Byggnadsfysik
 • Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75 – Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader – Kungliga Tekniska högskolan
 • Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat – Luleå tekniska universitet
 • Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter – Högskolan i Gävle
 • Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering – Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi
 • Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor – RISE
 • Vätskekopplad värmeåtervinning – Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Stefan Lindbäck: "Därför väljer vi att minska produktionen"

Hundratal får gå från Lindbäcks Bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stefan-lindback-darfor-valjer-vi-att-minska-produktionen-28762

En fjärdedel av alla nybyggen ska 3D-printas

Förenade Arabemiraten har antagit en strategi för 3D-printing som väcker uppmärksamhet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-fjardedel-av-alla-nybyggen-ska-3d-printas-28679

Ramirent: "Alla maskinerna finns med elmotor"

Dålig framförhållning sätter käppar i hjulet för elektrifiering av byggarbetsplatser.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-alla-maskinerna-finns-med-elmotor-28745

Kommun och byggbolag i samarbete

Affären värd nära halv miljard.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommun-och-byggbolag-i-samarbete-28759

Ny upphandling klar för t-baneutbyggnaden

De får bygga arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-upphandling-klar-t-baneutbyggnaden-28758

Betongelement får egen utställning

Från utopi till dystopi på Arkdes i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betongelement-far-egen-utstallning-28757

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Var sjätte chef i företagsledande ställning har upplevt korruption.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-i-sarklass-mest-drabbat-av-mutor-28754

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

Kinesiska CRTG svarar på kritiken

Så agerar omtalade tunnelbolaget efter tilldelningen i Nacka.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kinesiska-crtg-svarar-pa-kritiken-28751

Byggchefernas ordförande får chefsjobb på Sweco

Fokus på jämställdhet och hållbarhet lockar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggchefernas-ordforande-far-chefsjobb-pa-sweco-28753

NCC vinner miljardavtal i Köpenhamn

Ska göra om kajområdet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vinner-miljardavtal-i-kopenhamn-28752