Meny

51 miljoner till byggforskning

51 miljoner till byggforskning

17 olika forskningsprojekt inom hållbart byggande och boende har beviljats stöd från forskningsprogrammet E2B2. Totalt delar projekten på 51 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet E2B2 drivs i regi av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. I programmets senaste utlysning som var öppen mellan under hösten mottog Energimyndigheten 67 ansökningar och nu står det klart att 17 projekt inom allt från renovering till arkitektur har beviljats stöd.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2 ytterligare en utlysning för ansökningar.

Projekten som får stöd från E2B2
 • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – White Arkitekter AB
 • Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion – Lunds universitet
 • Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad – Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar – RISE Energy Technology Center AB
 • Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ – Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
 • Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering – Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
 • Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM – White Arkitekter AB
 • Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen – Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader – Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
 • Invändig tilläggsisolering av yttervägga – Lunds universitet, Byggnadsfysik
 • Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75 – Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader – Kungliga Tekniska högskolan
 • Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat – Luleå tekniska universitet
 • Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter – Högskolan i Gävle
 • Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering – Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi
 • Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor – RISE
 • Vätskekopplad värmeåtervinning – Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Göteborg först med skyfallsplan

“Skyfallen kommer att öka enligt prognoserna och de kan inträffa var som helst."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-forst-med-skyfallsplan-28420

Elva viktiga seminarier i Almedalen

Vi guidar till höjdpunkterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elva-viktiga-seminarier-i-almedalen-28359

NCC bygger första kontorshuset med trästomme

Sätter spaden i marken i september.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-forsta-kontorshuset-med-trastomme-28419

Botkyrka bygger skidanläggning oavsett vinter-OS

Planerna på en ny skidanläggning i det gamla grustaget lever vidare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botkyrka-bygger-skidanlaggning-oavsett-vinter-os-28418

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

"Mellan fem och femton procent av alla detaljplaner har rätt förutsättningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-ska-kapa-byggtider-med-ett-ar-28417
En ny lag som träder i kraft i sommar lär ge fler altanbyggen.

Friare altanbyggen med ny lag

Nu kommer tre nya lagar som påverkar bygg- och anläggningsbranschen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/friare-altanbyggen-med-ny-lag-28415

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Arbetsmiljöverket får nytt uppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okat-antal-dodsolyckor-ska-analyseras-28411

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får kontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28407

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405