Meny

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer runt om i Sverige. Och om  universiteten  sinsemellan dessutom samverkar  och på olika sätt  samarbetar med aktörer i sin omgivning som företag och samhälle så ökar samhällsnyttan och därmed individens nytta mångfalt.
Luleå Tekniska Universitet, ett av fyra samverkande bygg-universitet, är ett belysande exempel. I dagarna firar universitetet att universitetsämnet VA-teknik instiftades för 25 år sedan.
Under två dagar, 7-8 november, uppmärksammas det genom att universitetet, Svenskt Vatten och Dag och Nät håller konferens om framtidens vattenfrågor, VA-system 2.0.
”Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför”, menar Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.
2018 vann Luleå Byggindustrins stora pris för Årets Bygge 2018 med Östra Länken, det stora VA-projektet som säkrar Luleås befolkningsprojekt under decennier framåt. Det var första gången ett stort projekt inom infrastruktur tog hem priset där framför allt en väl genomförd byggprocess analyseras och utvärderas.


Lyftes upp av kommunalrådet

Två månader senare, i maj, hölls Business Arena för första gången i Luleå med socialdemokratiske kommunalrådet Niklas Nordström som pådrivande deltagare i ett stort antal seminarier där han utan undantag lyfte fram kommunens vägval med Östra Länken-projektet. Att detta hade uppmärksammats och belönats gladde honom och kommunen storligen.
Flera av huvudpunkterna på Business Arena hade perspektivet samhällen i den arktiska regionen.
Det växande Luleå ingår i ett större sammanhang, i en region som utsträcker sig i alla geografiska områden som tangerar Arktis. I dag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat där växande städer i berörda världsdelar på många sätt har likartade utmaningar.


Forskning och utveckling binder samman

Med detta perspektiv är forskning och utvecklingsfrågor liksom befolkningens tillväxtfrågor av större intresse och binder samman norra Sverige, Norge och Finland med Ryssland och Nordamerika.
I Luleå uttrycker universitetet sin syn på regionen och sin egen roll att man kan bidra genom utmaningsdriven forskning och att ”utveckla innovativa och holistiska system speciellt lämpliga för kalla klimat.”
För mig låter ordet holistiskt i detta sammanhang som en kul utmaning för alla ingenjörssjälar.
Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem.
Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur är därmed ett tvärvetenskapligt ämne där många parter måste bidra.
Att Luleå bidrar med spetskompetens inom VA-teknik är ett lysande exempel på universitetsvärldens samhällsbyggande nytta. Detta är mycket väl värt de dubbla jubileumsdagarna i november.
 

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270