Meny

Ta extravarvet – det är värt det

Anders Carlén

Ta extravarvet – det är värt det

Jag gissar att väldigt få av er håller trädgården skadedjursfri med DDT eller längtar åter till tiden när man kom hem från krogen och luktade askkopp. Miljöregleringar införs med ojämna mellanrum och med tiden lär vi oss att leva med såväl katalytisk avgasrening som freonfri hårspray.
Men handen på hjärtat, hade vi verkligen ändrat våra rutiner och beteende om det inte vore för Storebrors omtanke för såväl människor som miljö?

Sannolikt inte, det räcker med att vi kikar på vår egen bransch för att bli varse om de utmaningar som vi trots vetskap inte fått bukt med. I närmare tio års tid har Boverket följt miljöpåverkan inom sju områden: växthusgaser, kväveoxider, partiklar, energianvändning, hälsofarliga kemikalier, miljöfarliga kemikalier och avfall. Boverket har döpt de sju områdena till miljöindikatorer och färska siffror visar en trend med ökade utsläpp för flertalet av de sju miljöindikatorerna, jämfört med året innan. Även en jämförelse flera år bakåt i tiden är nedslående och visar överlag på stigande eller stillastående utsläppsnivåer inom framförallt energianvändningen och användningen av miljöfarliga kemikalier. Också bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan.


Förslag på gång

Så vad händer? Från myndighetshåll ligger flera förslag som ska styra mot en miljövänligare bygg- och fastighetssektor på bordet. Ett exempel är Boverkets lagförslag om ett dokumentationssystem för byggprodukter och ett annat är lagförslaget om klimatdeklaration av byggnader som Boverket lämnade till regeringen i juni 2018. Dessutom har vi numer en grön bostadsminister som i en kommande intervju med Byggindustrin konstaterar att byggsektorn måste ta sin del av ansvaret för att vi ska nå ett fossilfritt Sverige 2045. Och att konsekvensen om så inte sker blir ekonomiska styrmedel. Något jag tror att vi alla vill undvika.
En av de stora utmaningarna som jag ser det är bristen på samordning. Det finns idag flera tusen byggföretag i Sverige, men lejonparten av dem är relativt små aktörer som saknar både tid och resurser att prioritera hållbarhetsarbetet. Men kanske är det också vägen till framgång: att små förändringar tillsammans blir stora?

I stället för att avfärda små åtgärder som just små och betydelselösa så tror jag att vi måste omvärdera våra insatser. Oavsett storlek så är de ett steg i rätt riktning, och tillsammans blir det stor insats. Så, nästa gång du väljer material, underentreprenör eller byggbod – tänk ett extravarv. Finns det någon liten detalj som gör skillnad? Och som i stor skala hjälper hela branschen? I så fall: gör det!

Alla siffror från rapporten hittar du på sida 4-5, liksom branschens reaktioner.

Till sist! Snart smäller det! Den 26 mars utser vi vinnaren av Årets bygge på Cirkus i Stockholm, och jag hoppas så klart att jag ska få träffa så många som möjligt av er på plats. Surfa in på www.aretsbygge.nu och anmäl dig nu!

Vi ses om en vecka!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.