Meny

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Tycker du att begreppet hållbarhet ibland blir aningen diffust och ogreppbart? Att det används så ofta och av så många att du inte riktigt kan ta det till dig? Det är det fler som tycker.

Så hur gör vi för att inte tappa fokus kring en av vår tids viktigaste frågor, särskilt inom en industri som står för ett inte så litet avtryck på miljön?

En väg kan vara att översätta det till ett språk som är lite mer bekant och som kan mätas i kronor och ören. Och därefter addera den klassiska byggboden i ekvationen och ställa upp ett inte särskilt avancerat räkneexempel:

Enligt branschens egen statistik finns det i dag drygt 50 000 bodar uppställda på arbetsplatser runt om i Sverige varav 60 procent beräknas ha den absolut sämsta energiprestandan: 380 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att nytillverkade bodar ligger på halva förbrukningen, vilket innebär en totalförlust på svindlande 132 gigawattimmar per år.

 

El för 50 000 lägenheter

 

Låt oss utgå från ett kilowattpris på 1 krona och 50 öre och multiplicera det med energiförlusten ovan och vi landar på 198 miljoner kronor, per år. Översatt i energi motsvarar det förbrukningen av hushållsel för 50 000 lägenheter.

Stora delar av branschen är väl medveten om kostnaderna och tittar just nu på att ta fram en gemensam klassning, men så länge det bara är ett fåtal företag som ser ett långsiktigt värde i att betala extra för mer energieffektiva bodar så kommer de gamla energitjuvarna finnas kvar på marknaden. Byggindustrins Johanna Åfreds uppmärksammar bodproblematiken på sidan fyra, där du också kan läsa om branschens kartläggning av de största energislukarna.

Oavsett om hållbarhet ligger högt på just din agenda så bör vi alla fråga oss om vi verkligen har råd att inte ha koll på slöseriet. Oavsett vilken valuta vi använder oss av.

Till sist. Missa inte chansen att påverka vilken innovation som ska ta hem årets förstaplats när Nordbyggs Guldmedalj ska utses. Du hittar alla nomineringar här på byggindustrin.se.
Vinnaren utses vid Årets Bygge-galan den 26 mars.
 

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150