Meny

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Tycker du att begreppet hållbarhet ibland blir aningen diffust och ogreppbart? Att det används så ofta och av så många att du inte riktigt kan ta det till dig? Det är det fler som tycker.

Så hur gör vi för att inte tappa fokus kring en av vår tids viktigaste frågor, särskilt inom en industri som står för ett inte så litet avtryck på miljön?

En väg kan vara att översätta det till ett språk som är lite mer bekant och som kan mätas i kronor och ören. Och därefter addera den klassiska byggboden i ekvationen och ställa upp ett inte särskilt avancerat räkneexempel:

Enligt branschens egen statistik finns det i dag drygt 50 000 bodar uppställda på arbetsplatser runt om i Sverige varav 60 procent beräknas ha den absolut sämsta energiprestandan: 380 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att nytillverkade bodar ligger på halva förbrukningen, vilket innebär en totalförlust på svindlande 132 gigawattimmar per år.

 

El för 50 000 lägenheter

 

Låt oss utgå från ett kilowattpris på 1 krona och 50 öre och multiplicera det med energiförlusten ovan och vi landar på 198 miljoner kronor, per år. Översatt i energi motsvarar det förbrukningen av hushållsel för 50 000 lägenheter.

Stora delar av branschen är väl medveten om kostnaderna och tittar just nu på att ta fram en gemensam klassning, men så länge det bara är ett fåtal företag som ser ett långsiktigt värde i att betala extra för mer energieffektiva bodar så kommer de gamla energitjuvarna finnas kvar på marknaden. Byggindustrins Johanna Åfreds uppmärksammar bodproblematiken på sidan fyra, där du också kan läsa om branschens kartläggning av de största energislukarna.

Oavsett om hållbarhet ligger högt på just din agenda så bör vi alla fråga oss om vi verkligen har råd att inte ha koll på slöseriet. Oavsett vilken valuta vi använder oss av.

Till sist. Missa inte chansen att påverka vilken innovation som ska ta hem årets förstaplats när Nordbyggs Guldmedalj ska utses. Du hittar alla nomineringar här på byggindustrin.se.
Vinnaren utses vid Årets Bygge-galan den 26 mars.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.