Meny

Forskning och utbildning behöver fler öppna dörrar

Staffan Åkerlund

Forskning och utbildning behöver fler öppna dörrar

För byggsektorn är den nära kopplingen mellan företag och högskolor och universitet självklar. Att i den akademiska frihetens namn odla beröringsskräck i förhållande till näringslivet faller på sin egen orimlighet. Ingenjörer är för mycket av problemlösare och forskar-själar för att stänga till den typen av dörrar.
De allra flesta verksamma i byggsektorns olika delbranscher lär knappast protestera mot ett sådant resonemang och i stället argumentera för starkare flöden, fram och tillbaka, mellan företag och akademi, mellan företagsmål och forskningsmål.
Visst kan det ta tid innan genombrott inom naturvetenskaplig grundforskning når in i praktiska tillämpningar inom näringslivet men det handlar om avstånd i tid och rum och inte om en separation av ideologisk karaktär under åberopande av akademisk frihet.
Detta betyder inte att det till syvende och sist är det enskilda universitetet som avgör hur det använder sina mänskliga och ekonomiska resurser, inte enskilda företag.
Men det är i sig en lika stor självklarhet som inledningsmeningens.
 

Kontroversiell bok om Handels

Varför jag alls ägnar tid några sekunder åt reflektioner som dessa beror på Dagens Industris huvudledare den 21 september där skribenten Lotta Engzell-Larsson tar Handelshögskolan i Stockholm i försvar.
Anledningen är en nyutkommen bok ”Handels. Maktelitens skola” skriven av 
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Enligt Engzell-Larsson har näringslivet otillbörligt inflytande på Handels och därmed det svenska samhället. Ytterligare ett antal detaljer ur boken som hon reflekterar över pekar i riktning mot att det är en riktigt intressant bok, värd att läsas.
Stämmer Engzell-Larssons skildring av innehåll och tankegångar kommer boken på ett härligt sätt att reta och provocera också mig. Jag kan knappt bärga mig och går nog förbi Hedengrens bokhandel vid Stureplan på väg hem till kväll och helg.


Välkommet med täta näringslivsband

Är det inte så att vi hela tiden behöver söka oss till motsatsen till våra övertygelser för att testa dem? Om de håller måttet kan vi köra på i full fart till dess att det är dags för nästa omprövning.
Kanske kommer jag att finna att professorn i själv verket är en mycket sofistikerad provokatör vars syfte är att stärka det som är hans kärnämne, företagsekonomin, genom att medelst provokationer lotsa läsaren fram till hens egna slutsatser.
Kanske är det professorns dolda motiv att övertyga oss om att meritokrati och kapitalism är mänsklighetens välgörare. Eller kanske upptäcker jag att jag tror för mycket om författaren. Det kan ju vara så att han, renons på all ironi, faktiskt menar exakt det han skriver. Det är helt okej för mig.

Tills jag vet ska jag och många med mig i varje fall glädja mig åt att Sveriges fyra bygguniversitet, KTH, Chalmers, Lund och Luleå mer än välkomnar täta band till näringslivet. I fjol lyfte vi fram Chalmers boendelaboratorium och samarbetet med HSB, i förra veckan publicerade vi KTH:s Live-In Lab där förutom högskolan Einar Mattsson och de byggande arkitekterna Semrén och Månsson är flitiga, kunskapssöknde aktörer.

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150