Meny

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

I slutet av 1990-talet tjänstgjorde jag som FN-soldat i Bosnien-Hercegovina tillsammans med närmare 600 svenskar. Majoriteten var män och flertalet av officerarna yrkesmilitärer, men relativt omgående blev såväl rang som kön underordnat uppgifterna som skulle lösas. Det blev viktigare med rätt person på rätt plats, oavsett gradbeteckning eller tradition.

Ett äldre befäl som i hela sitt liv arbetat uteslutande med män konstaterade att jobbet – trots minerade vägar och beväpnade parter – blev mycket trevligare eftersom det fanns kvinnor på arbetsplatsen. Det påminde honom om livet i övrigt: hemmet, gymmet och släktkalasen.

Katastrofalt långsamt

Sedan dess har mycket hänt inom såväl försvarsmakten som samhället i stort, men det är fortfarande en bra bit kvar, inte minst inom svensk byggindustri. Trots återkommande rapporter och undersökningar som visar på ett tydligt samband mellan jämställdhet och lönsamhet, jämställdhet och kompetens samt jämställdhet och resultat så går utvecklingen katastrofalt långsamt.  

Så låt oss för en stund byta fokus och prata om de största förlorarna – sett till livskvalitet – i en icke jämställd värld, det vill säga vi män. Ett axplock av statistik från SCB borde skrämma den mest hugade jämställdhetsskeptikern:

  • Män arbetar fler betalda timmar och har mindre tid hemma vilket i sin tur leder till en minskad kontakt med familjen.
  • Män har lägre betyg i genomsnitt än kvinnor och färre män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning.
  • Män förlorar det dagliga umgänget med sina barn i större utsträckning än kvinnor vid en skilsmässa vilket i sin tur leder till en försämrad relation över tid.

Varje timme skadas en byggarbetare

Den traditionella mansrollen har dessutom en effekt på mäns hälsa, vilket framkommer extra tydligt inom bygg: Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats, och byggbranschen är i dag den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige, vilket presenteras i den nya rapporten Säker arbetsplats 2019. Lägg där till vår oförmåga att söka vård vid skador eller sjukdom samt det faktum att vi lever mindre hälsosamt och dör flera år tidigare än kvinnor – och en ganska dyster framtid väntar den som håller på dåtiden.

På sidan fyra-fem kan du läsa Allbrightstiftelsens rapport om hur långt Sveriges byggföretag har kommit i sitt arbete med jämställdhet på styrelsenivå samt i ledningsgrupp – och det är positiva siffror. Nästa mål: Att trenden går igen på fabriksgolvet och ute på byggena.

Vi ses om en vecka! 

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125