Meny

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

I slutet av 1990-talet tjänstgjorde jag som FN-soldat i Bosnien-Hercegovina tillsammans med närmare 600 svenskar. Majoriteten var män och flertalet av officerarna yrkesmilitärer, men relativt omgående blev såväl rang som kön underordnat uppgifterna som skulle lösas. Det blev viktigare med rätt person på rätt plats, oavsett gradbeteckning eller tradition.

Ett äldre befäl som i hela sitt liv arbetat uteslutande med män konstaterade att jobbet – trots minerade vägar och beväpnade parter – blev mycket trevligare eftersom det fanns kvinnor på arbetsplatsen. Det påminde honom om livet i övrigt: hemmet, gymmet och släktkalasen.

Katastrofalt långsamt

Sedan dess har mycket hänt inom såväl försvarsmakten som samhället i stort, men det är fortfarande en bra bit kvar, inte minst inom svensk byggindustri. Trots återkommande rapporter och undersökningar som visar på ett tydligt samband mellan jämställdhet och lönsamhet, jämställdhet och kompetens samt jämställdhet och resultat så går utvecklingen katastrofalt långsamt.  

Så låt oss för en stund byta fokus och prata om de största förlorarna – sett till livskvalitet – i en icke jämställd värld, det vill säga vi män. Ett axplock av statistik från SCB borde skrämma den mest hugade jämställdhetsskeptikern:

  • Män arbetar fler betalda timmar och har mindre tid hemma vilket i sin tur leder till en minskad kontakt med familjen.
  • Män har lägre betyg i genomsnitt än kvinnor och färre män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning.
  • Män förlorar det dagliga umgänget med sina barn i större utsträckning än kvinnor vid en skilsmässa vilket i sin tur leder till en försämrad relation över tid.

Varje timme skadas en byggarbetare

Den traditionella mansrollen har dessutom en effekt på mäns hälsa, vilket framkommer extra tydligt inom bygg: Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats, och byggbranschen är i dag den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige, vilket presenteras i den nya rapporten Säker arbetsplats 2019. Lägg där till vår oförmåga att söka vård vid skador eller sjukdom samt det faktum att vi lever mindre hälsosamt och dör flera år tidigare än kvinnor – och en ganska dyster framtid väntar den som håller på dåtiden.

På sidan fyra-fem kan du läsa Allbrightstiftelsens rapport om hur långt Sveriges byggföretag har kommit i sitt arbete med jämställdhet på styrelsenivå samt i ledningsgrupp – och det är positiva siffror. Nästa mål: Att trenden går igen på fabriksgolvet och ute på byggena.

Vi ses om en vecka! 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.