Meny

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

När Autodesk startade i USA i början av 1980-talet var inriktningen redan från början byggverksamhet och att utveckla CAD/CAM-verktyg. Dagens rika utbud av 3D-verktyg kom senare men har redan snart ett par decennier på nacken.
BIM fungerade som en ögonöppnare för de flesta inom byggsektorn men i olika tempo och i olika delar. Det var eldsjälarnas tidevarv och det är lätt att se varför.
 

Fördjupade förståelsen

Att sitta som arkitekt och skapa sin modell i till exempel Archicad eller någon liknande programvaruuniversum fördjupade den egna förståelsen för det fysiska föremål – huset, bron, eller vad som helst som skulle gestaltas – och var samtidigt en allt viktigare del av kommunikationen med kunden, beställaren och den som skulle står för själv investeringen.
Under pionjäråren för BIM var detta en inte oväsentlig del av fördelarna med verktyget. Vem som helst kunde få en överblick över den kommande uppgiften som skulle utföras. Byggherrens, den blivande fastighetsägarens, beslutsunderlag blev helt enkelt bättre.
Men allt detta var enbart en startpunkt. Just arkitekterna var kanske snabbast ur startblocken men ingenjörskollegorna i projekteringen liksom entreprenörsfasen insåg snabbt skönheten utvidga modellerna med CAD/Cam-innehåll.


Språkförbistring

Här började den programspråkliga språkförbistringen. En uppsjö av språkvarianter fanns tidigt i omlopp i respektive del i byggprocessen, alla specialiserade för sin del av nödvändig projektinformation.
Att skapa den tredimensionella överblicken och åskådligheten var en sak. En annan att låta modellen – eller rättare sagt alla de samverkande modellerna som tillsammans representerar projektet i sin helhet, från start till mål.
Den så snabbt växande komplexiteten som uppstod med behoven av tidsstyrning, ekonomistyrning och förvaltningsinformation ledde därför redan från starten av BIM-utvecklingen till ett marknaden efterfrågade ökad användbarhet för verktygen oavsett vilket programvaruföretag som är skaparen.
När BIMs historia ska skrivas finns det många hjältar som får sola sig. Men den främste av likar är den eller de som bidrar mest till att sudda ut gränserna genom att öka standardiseringen. Ett bra exempel kan du läsa om i denna artikel: SKL ansluter sig till Beastsamarbetet.

Alla som någon gång satt sig in i hur varje större projekt med många inblandade parter ger upphov till åtskillig tusentals bygghandlingar känner också till behovet av effektiv och entydig hantering. Här finns tid att spara. Massor av tid – och pengar.
Alla de största byggentreprenörerna har bidragit till att standardisera området. Och det är inte att undra över kommunernas starka intresse av saken.
Det handlar ju om deras byggherreroll där varje kommuns och landstings uppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar till så mycket skola och omsorg och till så hög kvalitet som det alls är möjligt att uppnå.
 

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270