Meny

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Anders Carlén

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Byggandet av bostäder går fortsatt neråt i Sverige. Antalet påbörjade bostadsrätter minskade med hela 35 procent under 2018 – och 2019 ser knappast ut att bli året när det vänder, tvärtom: i år riskerar siffran att hamna på hälften av 2017 års nivå.

Huvudorsaken är de omfattande kreditrestriktioner som tillkommit och som främst drabbar privatpersoner som ska köpa bostad, men även politisk turbulens, handelstullar och en vikande högkonjunktur påverkar siffrorna.

Sämst ser det ut i Stockholm medan antalet påbörjade bostadsrätter omvänt ökar kraftigt i göteborgsregionen enligt Boverket. Produktionen av hyresrätter blir i stort sett oförändrat under 2019, men med betydande skillnader mellan olika kommuner. Byggandet av småhus minskar med 20 procent från 2017 till 2019, enligt prognosen.


Behovet består

Något som däremot inte har minskat är behovet av bostäder – enligt siffror från Hyresgästföreningen är det i dagsläget en kvarts miljon unga som vill men inte kan flytta hemifrån. Addera pensionärerna som inte har råd att byta ner sig i storlek samt barnfamiljerna som inte heller lever upp till kreditkraven och en ganska hopplös framtidsbild tornar upp sig vid horisonten.

Så vad händer nu?

En omställning från bostadsrätter till hyresrätter är redan igång och alternativa boendeformer ses över. Bland de mer spektakulära uppläggen räknas co-living som är ett slags modern variant av klassiskt kollektivboende, men med högre hyra och frukost inkluderat. I övrigt blir det fortsatt osäkra boendeformer, ockerhyror och trångboddhet som gäller för de som önskar sig ett eget hem.


Hur står sig branschen?


Och byggbranschen, hur står den sig 2019? Beroende på omställningshastigheten för bostadsbyggare finns det sannolikt projekt att arbeta med inom bland annat kontor som är en fortsatt glödhet marknad – men bara så länge konjunkturen håller i sig. Med en ny regering på plats och en bostadsminister – miljöpartisten Per Bolund – som fått sitt kontor intill kassavalvet på finansdepartementet – finns all anledning att tro på ett starkt statligt investeringsstöd för byggandet. Dessutom inrättas ett helt nytt infrastrukturdepartement med Tomas Eneroth som infrastrukturminister vilket i sin tur talar för stora infrastrukturinvesteringar.

Vilken omfattning den första åtgärden kommer att få återstår att se, men jag tror mig veta vad 260 000 unga svenskar i så fall vill att pengarna ska satsas på: hyresbostäder. På sidan 6 kan du läsa en längre intervju med såväl Per Bolund som Tomas Eneroth.

Till sist. Arbetet med 2019 års upplaga av Årets Bygge är i full gång: Jurygruppen granskar och synar alla byggen och vi planerar för en strålande dag och kväll på Cirkus i Stockholm. Läs mer om priset och dagen på aretsbygge.nu, där du också anmäler dig och dina kollegor.
Vi ses i mars!
 

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270