Meny

Vår bisarra riksbank

Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Vi har en riksbank som ska sköta penningpolitiken. Gud bevare oss!

När det blir ett överkok i konjunkturen ska Riksbanken höja räntan, för att minska risken för inflation. När konjunkturen viker ska Riksbanken sänka räntan för att företagen lätta ska få låna och hålla uppe produktionen.

De senaste åren har vi haft ett ordentligt övertryck i ekonomin. Då har Riksbanken sänkt räntan, till minusnivå. Något helt unikt – inte ens Görtz vågade sig på något sådant. Han blev ändå avrättad. Dagens riksbanks­ledning kan nog känna sig trygg vid en jämförelse.


Stick i stäv mot allt vi lärt oss

 

Nu går vi mot ett fall  i investeringar. Och då höjer riksbanken räntan – stick i stäv mot allt vad vi lärt oss. Hur resonerar direktionen? Jag vet inte -jag har studerat penningpolitik i flera länder men dagens svenska kombination förstår jag inte.

Riksbanken håller nere räntan för att få upp inflationen, till målet 2 procent. Varför? Vi hade länge en inflationstakt på drygt 10 procent. Det ledde till våldsamma kostnadsökningar – på sjuttiotalet ökade lönekostnaderna med 20 procent per år – och bisarra fördelningseffekter. Så varför behöver vi inflation igen? Om riksbanksledningen läst sin ekonomiska historia – ett djärvt antagande – skulle den funnit att ekonomerna diskuterade Riksbankens mål från 1917-talet. Vår mest kände och mest kompetente ekonom, Knut Wicksell, argumenterade då för att Riks­banken som mål skulle ha fast penningvärde. Alltså ingen inflation alls. Alla som ingick kontrakt skulle veta att avtalen handlade om reala termer.

Varför kan dagens riksbank inte lära sig 
något av Wicksell?


Många konstiga idéer
 

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer. Victor Moll, 1912–1929, trodde på tysk seger i första världskriget och placerade därför valutareserven i tyska riksmark och statsobligationer. Det blev inte så mycket att ha efter Versaillesfreden 1919. Så han chockhöjde räntan 1921 när Sverige gick i den djupaste ekonomiska krisen i modern tid.

Bengt Dennis 1982-93 trodde på fast växelkurs. Han försvarade växelkursen med en reporänta på 500 procent. Följden blev att många företag gick i konkurs och 350 000 personer förlorade jobbet. Han var totalt inkompetent som riksbankschef. Problemet var att regeringen Bildt inte var kompetent nog att inse att riksbankschefen var inkompetent.

Enligt medierna ska vi få artificiell intelligens som ska världen bättre. Jag skulle föredra mer av icke-artificiell intelligens i penningpolitiken.

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150