Meny

"Tid för bostadskommission"

Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

2001 gick Sverige in i den värsta ekonomiska kris vi haft sedan 1921. Riksbanken försökte försvara en ohållbar växelkurs med stigande räntor. Inflationstakten föll från cirka 10 till 2,6 procent. Följden blev realräntor på 15–20 procent och rader av konkurser. Vad kunde vi göra för att detta inte skulle upprepas?

Regeringen Bildt tillsatte en kommission, under Assar Lindbecks ledning, med uppgift att analysera processen och föreslå åtgärder. Det blev en av de viktigaste utredningar vi haft under efterkrigstiden. Nu är det tid för en ny kommission, inte av politiker utan av oberoende ekonomer och statsvetare.

Bostadspolitiken har blivit en fullständig paradox. Nästan alla kommuner rapporterar bostadsbrist. Vi har anekdotiska men skrämmande berättelser om hur nyanlända invandrare med stora familjer trängs i små lägenheter, med katastrofala följder för barnens skolgång.

Samtidigt faller bostadspriserna. Byggföretagen rapporterar köpmotstånd och kommande uppsägningar av personal. Vilka är mekanismerna bakom denna paradox? Vi måste få en ordentlig kartläggning av orsakssambanden, och efter denna diagnos få en receptsamling.

Först en analys av beskattningen, det vill säga de faktorer som fördyrat byggande och boende. Skatteomläggningen 1991 ledde till en våldsam ökning av skatter på byggande och boende. Enbart elskatten på bostäder drog in 96 procent av vad den gamla fastighetsskatten gjorde.

Huvudproblemet är vad jag förstår att momsen, en konsumtionsskatt, lades på bostadsinvesteringar. Regeringen – både den nuvarande och de tidigare – tycks sakna all kompetens om bostadspolitik. Finansinspektionen har tagit över bostadspolitiken med skuldtak och amorteringskrav, vilket bromsat efterfrågan.

Riksbanken vill ta bort ränteavdragen; går det igenom fördyras boendet och byggandet faller ytterligare. Kommissionen måste göra en analys av ränteavdragens funktion inom kapitalinkomst- och företagsbeskattningen.

Till detta kommer principiellt enklare frågor som långdragna planeringsprocesser och kommunernas försök att pressa ut höga markpriser.

Men vi måste få en komplett genomlysning av problematiken bakom byggparadoxen. Och det är första steget. Det andra är en regering som har ekonomisk kompetens och politiskt mod att genomföra kommissionens förslag.

Var hittar vi den?

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.