Meny

"Tid för bostadskommission"

Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

2001 gick Sverige in i den värsta ekonomiska kris vi haft sedan 1921. Riksbanken försökte försvara en ohållbar växelkurs med stigande räntor. Inflationstakten föll från cirka 10 till 2,6 procent. Följden blev realräntor på 15–20 procent och rader av konkurser. Vad kunde vi göra för att detta inte skulle upprepas?

Regeringen Bildt tillsatte en kommission, under Assar Lindbecks ledning, med uppgift att analysera processen och föreslå åtgärder. Det blev en av de viktigaste utredningar vi haft under efterkrigstiden. Nu är det tid för en ny kommission, inte av politiker utan av oberoende ekonomer och statsvetare.

Bostadspolitiken har blivit en fullständig paradox. Nästan alla kommuner rapporterar bostadsbrist. Vi har anekdotiska men skrämmande berättelser om hur nyanlända invandrare med stora familjer trängs i små lägenheter, med katastrofala följder för barnens skolgång.

Samtidigt faller bostadspriserna. Byggföretagen rapporterar köpmotstånd och kommande uppsägningar av personal. Vilka är mekanismerna bakom denna paradox? Vi måste få en ordentlig kartläggning av orsakssambanden, och efter denna diagnos få en receptsamling.

Först en analys av beskattningen, det vill säga de faktorer som fördyrat byggande och boende. Skatteomläggningen 1991 ledde till en våldsam ökning av skatter på byggande och boende. Enbart elskatten på bostäder drog in 96 procent av vad den gamla fastighetsskatten gjorde.

Huvudproblemet är vad jag förstår att momsen, en konsumtionsskatt, lades på bostadsinvesteringar. Regeringen – både den nuvarande och de tidigare – tycks sakna all kompetens om bostadspolitik. Finansinspektionen har tagit över bostadspolitiken med skuldtak och amorteringskrav, vilket bromsat efterfrågan.

Riksbanken vill ta bort ränteavdragen; går det igenom fördyras boendet och byggandet faller ytterligare. Kommissionen måste göra en analys av ränteavdragens funktion inom kapitalinkomst- och företagsbeskattningen.

Till detta kommer principiellt enklare frågor som långdragna planeringsprocesser och kommunernas försök att pressa ut höga markpriser.

Men vi måste få en komplett genomlysning av problematiken bakom byggparadoxen. Och det är första steget. Det andra är en regering som har ekonomisk kompetens och politiskt mod att genomföra kommissionens förslag.

Var hittar vi den?

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156