Meny

"Tid för bostadskommission"

Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

2001 gick Sverige in i den värsta ekonomiska kris vi haft sedan 1921. Riksbanken försökte försvara en ohållbar växelkurs med stigande räntor. Inflationstakten föll från cirka 10 till 2,6 procent. Följden blev realräntor på 15–20 procent och rader av konkurser. Vad kunde vi göra för att detta inte skulle upprepas?

Regeringen Bildt tillsatte en kommission, under Assar Lindbecks ledning, med uppgift att analysera processen och föreslå åtgärder. Det blev en av de viktigaste utredningar vi haft under efterkrigstiden. Nu är det tid för en ny kommission, inte av politiker utan av oberoende ekonomer och statsvetare.

Bostadspolitiken har blivit en fullständig paradox. Nästan alla kommuner rapporterar bostadsbrist. Vi har anekdotiska men skrämmande berättelser om hur nyanlända invandrare med stora familjer trängs i små lägenheter, med katastrofala följder för barnens skolgång.

Samtidigt faller bostadspriserna. Byggföretagen rapporterar köpmotstånd och kommande uppsägningar av personal. Vilka är mekanismerna bakom denna paradox? Vi måste få en ordentlig kartläggning av orsakssambanden, och efter denna diagnos få en receptsamling.

Först en analys av beskattningen, det vill säga de faktorer som fördyrat byggande och boende. Skatteomläggningen 1991 ledde till en våldsam ökning av skatter på byggande och boende. Enbart elskatten på bostäder drog in 96 procent av vad den gamla fastighetsskatten gjorde.

Huvudproblemet är vad jag förstår att momsen, en konsumtionsskatt, lades på bostadsinvesteringar. Regeringen – både den nuvarande och de tidigare – tycks sakna all kompetens om bostadspolitik. Finansinspektionen har tagit över bostadspolitiken med skuldtak och amorteringskrav, vilket bromsat efterfrågan.

Riksbanken vill ta bort ränteavdragen; går det igenom fördyras boendet och byggandet faller ytterligare. Kommissionen måste göra en analys av ränteavdragens funktion inom kapitalinkomst- och företagsbeskattningen.

Till detta kommer principiellt enklare frågor som långdragna planeringsprocesser och kommunernas försök att pressa ut höga markpriser.

Men vi måste få en komplett genomlysning av problematiken bakom byggparadoxen. Och det är första steget. Det andra är en regering som har ekonomisk kompetens och politiskt mod att genomföra kommissionens förslag.

Var hittar vi den?

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.