Meny

"Samsyn om BIM ingen utopi"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"Samsyn om BIM ingen utopi"

När ny teknik kommer och skapar nya möjligheter uppstår ofta en form av krig mellan olika falanger som vill dominera marknaden. Vi som är tillräckligt gamla för att komma i ihåg videokriget mellan systemen VHS och Betamax minns argumenten om att Betamax faktiskt hade bättre teknik men förlorade i marknadsföringen mot VHS. Det intressanta med teknik som kräver stor samstämmighet för att kunna fungera mellan väldig många användare, är att det på något sätt alltid konvergerar till användarnas bästa.

Hur långt har vi kommit inom BIM? Nu är ju BIM så mycket mer än bara teknik. Vi brukar inom BIM Alliance prata om 10 procent teknik och 90 procent processer, men tankesättet är det samma. Även de förändrade processerna måste vi komma överens om i vår fragmenterade sektor för att arbetssätten ska fungera. Standarder är svaret, säger någon. Ja, absolut, men vilka standarder, hur många, vilka delar ska de täcka, hur hänger de ihop? Efter en snabb uppräkning av ett antal förkortningar: IFC, bsDD, IDM, BSAB, fi2xml, Landxml, Cobie, BH90, ISO 12006-2, så inser man att det för många av oss inte är självklart hur vi ska komma vidare till gemensamma lösningar.

Det blev ändå ett väldigt positivt intryck av den pågående utvecklingen när vi den 20 oktober på BIM Alliance konferens fick höra Dale Sinclair från Storbritannien beskriva deras pågående BIM-strategiarbete som initierats från regeringsnivå. Många av oss har sett deras beskrivning av utvecklingen i en triangel med nivåer av BIM-användning från 0 till 3. En strategisk beskrivning av hur användingen kan utvecklas och där varje steg behöver mogna för att nästa ska kunna tas. Samma dag fick vi också se både Trafikverket och samverkansgruppen ”BIM i Staten”, representerad av Specialfastigheter, som båda hade samma utvecklingsbild, dock justerad efter deras förutsättningar och mål. Det är naturligtvis ingen slump utan de har inspirerats av varandra, men det är ju det konvergensen handlar om. Att hitta gemensamma utvecklingssteg som underlättar för alla.

En annan insikt från Storbritanniens arbete, där man haft ambitiösa mål med 2014 som ”the year of BIM level 2”, vilket Dale Sinclair nu blev tvungen att dämpa lite, är att utvecklingen måste drivas från olika håll. Det som hindrat engelsmännen är dels insikten om de styrdokument och manualer som behöver tas fram, för närvarande arbetar de hårt med sju olika dokument, men dels också att det måste finnas mogna mottagare. Vi kan inte toppstyra BIM-införandet och ”göra klart” alla standarder och processer först, lika lite som vi kan förlita oss på att det löser sig om vi bara låter alla blommor blomma.

Det är alltid svårt att bedöma och jämföra mellan länder, men med det stora antalet engagerade och kunniga aktörer som aktivt bidrar till många aktiviteter inom BIM Alliance törs vi nog säga att den svenska sektorn är redo för nästa steg. Om några år åker vi till Storbritannien och berättar om hur vi fixade level 3! Och hur Sverige tog kommandot som BIM-världens motsvarighet till VHS.

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277