Meny

Rätt att dra av räntan

Nils-Eric Sandberg

Rätt att dra av räntan

Ska ränteavdragen bort? Detta har varit ett huvudkrav från Hyresgäströrelsen i decennier. Ledarna för hyresgäströrelsen vill att staten ska hindra människor från att bo i villa. Men 84 procent av alla lägenheter i flerfamiljshus är på 1-3 rum och kök Den allmännyttiga trerummaren är bostadspolitikernas favoritbostad – inte för dem själva, utan för alla andra. Men trerummaren blir liten när barnen växer upp till tonåringar –vilket barn har en märkbar tendens att göra.
Barnfamiljernas slutsats blir att de måste flytta till småhus, det är bara där de får plats. 80 procent av alla familjer med två barn eller fler bor i småhus.
Småhusköp kräver kontantinsats. Att spara ihop pengar är nästan omöjligt med våra extrema marginalskatter. Lån blir enda utvägen. För dem som saknar nyavlidna arvtanter ger ränteavdrag en lättnad av lånebördan.


Bara en periodisering

När lånen är betalda vänds ränteavdragen i fastighetsskatt. Så avdragen är ingen subvention utan bara en periodisering av lånekostnaderna.
Förr fick avdragen bisarra effekter. Orsaken låg i att inflationstakten var hög, marginalskatterna var extrema, och att skatteskalan inte var indexerad för inflation.
Marknadsräntan var cirkaa 12 procent, inflationstakten 10. De 10 procentenheterna var en ersättning till långivarna för att inflationen sänkt lånens realvärde. Så de fungerade som en amortering på lånens realvärde. Och den amorteringen blev avdragsgill mot hög marginalskatt.


Inflationen har försvunnit

Men nu är detta borta. Inflationen har försvunnit – utom i Riksbankens fantasi. Avdragseffekterna har därmed reducerats betydligt.
De flesta partierna, och Riksbanken, kräver nu att ränteavdragen ska slopas. Hur har de tänkt?
 Kapitalinkomstbeskattningen bygger på en princip som kallas symmetri. En inkomst ska träffas av samma skattesats som utgifterna dras av mot. Om ränteavdragen slopas bryts kapitalinkomstbeskattningen sönder.
Antag att alla ränteavdrag slopas. Det drabbar småföretag som bygger på lån. Då bryter staten sönder företagsbeskattningen.
Antag att ränteavdragen slopas bara på bostadslån.  De som har både företag och egenägd bostad kommer att flytta lånen från huset till företaget. Inte ens finansinspektionen kan hindra detta.
 De tekniska tidskrifterna har många alarmerande artiklar om artificiell intelligens. Jag önskar mig i bostadsdebatten ett inslag av icke-artificiell intelligens.

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150