Meny

"Naturen är en självklar del i våra urbana miljöer"

Emma Jonsteg

"Naturen är en självklar del i våra urbana miljöer"

I veckans avsnitt av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret snackar vi om naturen och staden. Frågan vi ställer oss är om det urbana nödvändigtvis står i konflikt med naturen. Efter vårt samtal landar jag nog i att det är vårt begränsande förhållningssätt och traditionella syn på de två som orsakar problem snarare än att de två saknar möjligheter till samexistens.

Perspektiven på vilka möjligheter och utmaningar vi står inför skiftar i debatten om hur vi hanterar naturen i våra urbana miljöer. I veckans panel ingick Per Ankersjö, tidigare stadsmiljöborgarråd i Stockholm, numera PR-konsult på A Beautiful Soup, Lena Brunsell, landskapsarkitekt från Ekologigruppen och Maria Bergström, landskapsekolog och biogeovetare på Naturskyddsföreningen. Och även i den här gruppen var infallsvinklar och idéer delvis olika även om samsynen var påtaglig.

Bild av Per Ankersjö, Emma Jonsteg, Lena Brunsell och Maria Bergström mot vit bakgrund.
Per Ankersjö, Emma Jonsteg, Lena Brunsell och Maria Bergström.
Susanne Kronholm

För mig är det tydligt att det går trender i den här frågan som i dag kanske mer än något annat präglas av talet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Till det kan läggas den ständigt pågående diskussionen om grönytor och strandskydd. Sist men inte minst har vi så klart den urbana hipstermedelklassens alldeles egna graffitivägg för oss som inte längre är helt purunga; stadsodlingen.

Alla är de angelägna frågor och det är viktigt att vi hanterar och värderar dem som de förtjänar. Det som förvånar mig är hur förhållandevis lite vi talar om innovation och i grunden helt nya förhållningssätt. De allra flesta är överens om att vi står inför omvälvande förändringar under de kommande årtiondena när det gäller våra städers utformning och innehåll. Men jag tror att en hel del av de lösningar vi efterfrågar och hamnar i just nu har väldigt få likheter med vad vi kommer att utveckla i morgon.

En sak vi var väldigt överens om i vårt samtal var att naturen inte kan betraktas som frikopplad från staden. Den är – och måste i allra högsta grad förbli – en del av våra urbana miljöer. Där tror jag vi har nyckeln till det rätta förhållningsättet. Naturen i staden är något annat än en sämre version av naturen på landsbygden. Och det kan vara något bra i sig.

Teckning av person vid kökskran. Det rinner gyttja ur kranen och personen frågar "Älskling, har du glömt betala ekosystemräkningen igen?"
Naima Callenberg

Jag försöker alltid undvika att vara en alltför enögd teknikentusiast, väl medveten om att ekonomi och värderingar ofta är starkare krafter för att driva beteendeförändring. Det känns som att vi har börjat skrapa på ytan när det gäller vilka förändrade krav som kommer att följa av klimatförändringar och andra miljömässiga utmaningar, men att vi fortfarande underskattar de enorma möjlig­heter som forskning och en allt snabbare teknisk utveckling kommer att ge oss när det gäller naturens plats i vårt dagliga stadsliv.

Som så ofta annars när det gäller frågor om hållbarhet så saknar vi här ett viktigt perspektiv i våra ansatser att skapa ett bredare engagemang och friare tänkande. Vi talar väldigt mycket om vår skyldighet – som samhälle och urbana varelser – att värna naturen, men vi talar på tok för lite om vilka enorma värden det kan medföra för oss som enskilda individer. Ett budskap som det stora flertalet av oss, hur sorgligt det än kan låta, ofta har betydligt lättare att ta till sig.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Snåret, avsnitt 17, "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer".

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277