Meny

"Möjligheten med BIM och odlarlägenheter"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"Möjligheten med BIM och odlarlägenheter"

MKB Fastighets AB, Malmö kommuns bolag för bostadsförsörjning, satsar på utveckling av hyresrätter i form av odlarlägenheter i projektet Greenhouse i ekostaden Augustenborg. BIM används bland annat som kommunikations- och integrationsmetod under projektering och produktion.

Linda Eriksson är projektledare på MKB och berättade på BIM Alliance landet-runt-seminarium tidigare under våren i Malmö om projektet och dess utmaningar. Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med 34 lägenheter, tolv radhus samt en förskola. Projektet präglas av nytänkande och innovation inom energi, miljöteknik och odling.

Den största utmaningen är att få ihop projektet ekonomiskt. MKB vill hålla produktionskostnaderna på samma nivå som den övriga bostadsproduktionen. För att möjliggöra det har Linda Eriksson jobbat med principer från Lean Construction.

Som del av Leanarbetet har hon nyttjat BIM ihop med projektets projektörer och entreprenören NCC i ett partneringupplägg. Projektörens olika modeller har används som bas för kommunikation på möten, 3D-samordning, kostnadskalkyler, planering av logistik och arbetsplatsdisposition, med mera.

Linda Eriksson nämner att hon ser nytta av BIM-tillämpningar i ett sådant upplägg, men att hon även ser stor nytta av ett modellbaserat arbete för varje part för sig. Projektörer får hel andra möjligheter att analysera och optimera det egna underlaget med hjälp av olika simulerings- och beräkningsprogram. Lavinius Arva från NCC, som är VDC/modellsamordnare i projektet, nämner att man har haft stor nytta av modeller för planering och styrning av produktionen, men att man har fått styra rätt så hårt för att kvalitetssäkra de olika disciplinernas modeller med bland annat definition av objekt samt att få fram bra och korrekta modeller som kan nyttjas i produktionen. På frågan om NCC på detta sätt sätter en för stor prägel på modellhanteringen och – definitionen svarar Lavinius att man försöker att jobba, där så är möjligt, med branschstandarder, men att de i många fall inte räcker till.

Linda Eriksson säger att man som en aktör som MKB och med denna typ av projektvolym inte har stora resurser att lägga på utveckling av metoder som skulle kunna underlätta arbetet med projekt- och förvaltningsverksamheten ännu mer. Man skulle önska sig gemensamma specifikationer för BIM i projekt och förvaltning som man kan hänvisa till. Särskild överlämningen till förvaltning och koppling till miljö är av intresse i detta sammanhang. Jag ser möjligheter med BIM och ser det som en allt större del av projektarbetet kommenterar både Eriksson och Lavinius, men vi kan inte göra allt vi vill ensamma. Vi måste samarbete för att få fram nytta med BIM och vi behöver standarder som bas.

Projektet visar precis som vårt tidigare exempel från HSB i Luleå att BIM är till stor nytta i bostadsprojekt och att tyngdpunkten ligger på processen och organisationen kring BIM. Exemplet från MKB visar dock också att mindre aktörer har svårt att driva standardiseringsfrågorna själva och att en gemensam kraftsamling behövs.

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277