Meny

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Kan vi skapa en mer kvalitativ och innovativ samhällsbyggnadsbransch med hjälp av nya upphandlingsstrategier?  I senaste Snåret från Svensk Byggtjänst möter Emma Jonsteg en panel som tror att vi kan uträtta storverk om vi lämnar gamla hjulspår.

I avsnittet medverkar Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns och nu bland annat ordförande i Riksbyggens styrelse, Ali Sadeghi Chef för verksamhetsområde Investering på Trafikverket och Amela Hodzic, tidigare regionråd i Skåne och numera marknadsdirektör på Prolog bygglogistik.

Emma Jonsteg, programledare, Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi på Trafikverket och Amela Hodzic, marknadsdirektör på Prolog bygglogistik.
Foto: Susanne Kronholm

Upphandling och entreprenadformer är begrepp som kan skapa stor förvirring hos många. Men Snåret-panelen består av personer som mest ser möjligheter i dessa processer. Amela Hodzic säger till och med att hon älskar upphandling, och dess möjligheter att skapa grön tillväxt och innovation.

Att gå över till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus förväntas vara en möjlig väg till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch. Där ligger Trafikverket i framkant. De har sedan verket bildades 2010 förnyat sitt sätt att upphandla och gått från 9 procent totalentreprenader och 91 procent utförandeentreprenader till att nu ligga på runt 50 procent i vardera kategorin. Det är en omsvängning som gett stor effekt på innovationskraften, enligt Ali Sadeghi. Denna förändring kommer också som ett svar på Trafikverkets leverantörers önskan om att få bidra med mer innovation och tekniskt kunnande.


Fler innovativa lösningar

Ulrika Francke tycker sig se att det kommer allt fler innovativa lösningar i upphandlingar de senaste åren. Hon tror dock att branschen måste ägna sig åt ännu mer dialog för att utvecklingen ska ta fart ordentligt, och inte vänta sig för stora innovationer, utan vara glada även åt små förändringar. 

Illustration: Naima Callenberg

Innovationsupphandling och funktionsupphandling går hand i hand och de lagliga möjligheterna att upphandla på funktion inom ramen för LOU har egentligen funnits sedan totalentreprenaden kom 1974 och skulle stimulera just detta. Men eftersom det saknas en branschgemensam metodik och en motsvarighet till AMA kring hur beskrivningar ska utformas, så ser förfrågningsunderlagen olika ut i varje projekt. Detta har lett till svårigheter att utforma funktionskrav och även svårt för entreprenörer att lämna anbud. Oklara spelregler har även lett till onödiga tvister.  

Enligt Jan-Olof Edgar vill Svensk Byggtjänst nu vill ändra på detta. För detta ändamål utvecklar vi nu en ny generation AMA, som handlar enbart om att specificera funktionskrav. När den är klar kommer branschen enklare kunna upphandla totalentreprenader genom standardiserade mallar.

Innovation i branschen skapas genom att det bli även mer lönsamt för entreprenörer och materialleverantörer att investera egna tekniska plattformar och lösningar som uppfyller de funktionskrav vi enats om i branschen.

Som en vän brukar förklara det: den som beställer en bra bil behöver inte veta hur en bra bil byggs, men den som vill beställa ett bra hus, måste kunna specificera allt in i minsta detalj. Detta måste ändras. Ju tydligare och bättre beställaren kan ställa sina krav på funktion – desto större chans är det att det blir rätt i slutändan.

Och därför är vi på Svensk Byggtjänst så glada över det steg vi nu tar i och med utvecklingsarbetet med AMA Funktion, mer än 35 år efter totalentreprenadens intåg i branschen.
Äntligen!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Spåret, avsnitt 52, Kan bättre upphandlingar skapa mer innovation och bättre kvalitet?

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter@Snaaret eller Instagram@snaaret.

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.