Meny

Krav ger bättre BIM-beställningar

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

Krav ger bättre BIM-beställningar

När vi på ett seminarium inom BIM Alliance frågade Trafikverket om deras kravställande på BIM, fick vi svaret att de kommer att ställa tydliga krav på BIM men att detta gäller leveranserna. Själva processen och hur man som leverantör arbetar med BIM ska de inte lägga sig i. Samma fråga ställdes till Vasakronan i paneldiskussionen och svaret var entydigt och liknande: tydliga krav på leveranserna, men BIM-arbetet i projektet får konsulter och entreprenörer själva styra och sköta. I samma panel fanns representanter från Liljewall Arkitekter och Bengt Dahlgren. Även de välkomnade krav på just leveranser och menade att de själva bäst väljer arbetssätt och verktyg. Detta låter i grunden sunt och bra. Kunden ställer krav på slutprodukten och leveransen, medan leverantörerna optimerar processen för att ta fram det kunden vill ha.

Men, för det fanns också ett men som deltagarna var överens om, behovet av förändrade arbetssätt, förändrade ansvarsfördelningar, mer resurser i tidigare skeden, fler aktörer som arbetar iterativt med sina olika kompetenser för att optimera slutprodukten och för att optimera hela processen, kräver förändringar hos många aktörer samtidigt. BIM öppnar dörrar till att göra saker på helt nya sätt och utmanar oss att förändra våra roller, arbetsmetoder och affärsmodeller. Kommer sektorns aktörer att samordna sig och hitta dessa nya vägar själva eller behövs det någon som ställer krav även på detta? Om en aktör ska leverera nya värden i processen sker det antingen genom en egen bedömd nytta, eller mot betalning på någons beställning. Är det självklart att detta kommer att ske utan krav på nya arbetssätt?

Det kan vid en första reflektion tyckas konstigt att det måste ställas krav överhuvudtaget. Om arbetsmetodiken med BIM är så bra, så effektiv och skapar så många nyttor och vinster, då behöver väl ingen ställa några krav? Då är det väl självklart att man använder BIM? Men det resonemanget bygger på att det är den aktör som väljer att använda BIM som också tjänar på det, och att nyttan är direkt proportionell mot insatsen. Man inser snabbt att det inte fungerar så i samhällsbyggandets processer, där många olika aktörer är inblandade och där en lyckad insats i ett skede ger goda resultat många led fram i processen. Man inser också att för att få optimal nytta av BIM måste alla aktörer i projektet arbeta på samma sätt för att gemensamt kunna nyttja den information som skapas.

Kanske svaret finns i konkurrensens krav? De första som skapar de nya värdekedjorna, genom att erbjuda effektivare processer, där sammansättningen av aktörer och kompetenser har hittat helt andra former än vår traditionella fragmenterade uppdelning, har i och med detta ställt krav på alla de andra. 

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277