Meny

"Idén om hyresrätten har inte riktigt hängt med"

Emma Jonsteg

"Idén om hyresrätten har inte riktigt hängt med"

Det är lätt att få intrycket av att lösningen på den svenska bostadsbristen bara handlar om att skapa ett större utbud av nyproducerade bostäder. Det är så klart en viktig del av lösningen. Men en minskande efterfrågan är ett minst lika stort problem. Antalet människor i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att klara kostnaderna för ett nyproducerat eget boende blir allt större.

I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänst podcast Snåret diskuterar vi hyresrätten med en panel bestående av Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling i Göteborg, Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt vid bygg- och fastighetsekonomi på KTH och Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson.

Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling i Göteborg, Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt vid bygg- och fastighetsekonomi på KTH och Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson. Programledare Emma Jonsteg.
Foto: Susanne Kronholm

Vår diskussion visade att bilden av hyresrättens förträfflighet inte sällan handlar om en ideologiskt principiell syn på de olika upplåtelseformerna som inte riktigt har hängt med i utvecklingen. I takt med att statligt subventionerade lån försvunnit och allmännyttan underkastats samma konkurrensvillkor som kommersiella aktörer är hyresrätten i dag den boendeform som är ekonomiskt minst fördelaktig för den boende.

Ändå är det till hyresrätten vårt samhälle i dag hänvisar de grupper som inte passerar nålsögat för den personliga skuldsättning som en bostadsrätt eller ett hus kräver. Vi klänger oss envist fast vid idén om nya hyresrätter som ett prisvärt universalmedel mot bostadsbristen. Och när det i dag inte längre går att producera dem till gårdagens ekonomiskt fördelaktiga villkor så börjar vi skruva på andra parametrar.

Det finns i Sverige en beröringsskräck för begreppet social housing. Men många av de lösningar som lanseras på olika håll runt om i landet, exempelvis i Älvstaden i Göteborg, där delar av det nyproducerade beståndet erbjuds till hyror långt under snittpris kan i klarspråk inte kallas så mycket annat. Tanken är så klart god, men i slutänden måste kostnaden tas någonstans. Frågan är då om det är en uthållig lösning att låta individuella aktörer balansera ut den över hela sin affär.

Illustration: Naima Callenberg

En annan ständigt aktuell väg, som numera drivs aktivt av både politiker och byggbolag, är att pressa byggkostnader genom sänkt standard, sämre kvalitet och mindre boyta under förevändningen att detta ska resultera i lägre hyresnivåer. Något som i praktiken väldigt sällan sker. Däremot ger det i princip ofelbart sämre bostäder som drar ner kvalitet och attraktionskraft på hela områden. Det försvårar också social rörlighet på bostadsmarknaden genom att det begränsar ekonomiskt svagare grupper till boenden som är specifikt öronmärkta för dem.

Nej, varken hemmasnickrade subventioneringsmodeller eller lägre byggkostnader är några garantier för mer prisvärda hyresrätter på längre sikt. De här tankarna kan bara frodas eftersom vi i Sverige allt för länge väjt för en större diskussion. Den om en nationell lösning där vi från grunden ser över transfereringar, stödformer och juridik för att säkerställa att de system vi utformar och de resurser vi använder för att stötta ekonomiskt svaga grupper faktiskt också kommer dessa till godo. Alldeles oavsett var eller hur de väljer att bosätta sig.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Snåret, avnitt 26, "Bör hyresrätten vara en kortsiktigt boendeform".

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277