Meny

"Hur kan begreppet social hållbarhet återupprättas?"

Erik Kalmaru

"Hur kan begreppet social hållbarhet återupprättas?"

Begreppet social hållbarhet används numera flitigt i så gott som vartenda stadsutvecklingsprojekt. Men vad står det för?

I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret går programledaren Emma Jonsteg till botten med denna fråga, tillsammans med professor Göran Cars, KTH, Victoria Percovich Gutierrez, White Arkitekter och Ann Legeby, Sweco Architects/KTH.

Alla är de överens om att begreppet social hållbarhet måste återupprättas.

Göran Cars menar att det har blivit ”ett missbrukat och urvattnat begrepp”. Han anser att det är kommunernas ansvar att ge social hållbarhet en konkret innebörd och verka för att omsätta det i handling.

Ann Legeby tycker att ansvarsfrågan är större än så: ”Vi forskare har också ett stort ansvar – att peka på och analysera de förhållanden som finns. Och att förmedla till stadsplanerarna hur de kan skapa offentliga platser där olika samhällsklasser möts och integreras.”

På fotot från vänster: Göran Cars, KTH, Victoria Percovich Gutierrez, White Arkitekter, Emma Jonsteg, programledare, och Ann Legeby, Sweco Architects/KTH.
Foto: Susanne Kronholm

Att luddiga eller bristfälliga projekt inom social hållbarhet skulle bero på att kommunerna har tuffa budgetar att förhålla sig till, är ett resonemang som Victoria Percovich Gutierrez sågar totalt:

”Att det inte finns pengar är bara skitsnack! Kommunerna räknar på fel sätt och alldeles för kortsiktigt. Sverige är ett U-land när det kommer till finansieringsfrågor!”

De medverkande i programmet landar i att social hållbarhet inte är någon fast mall som kan appliceras på vitt skilda projekt – de sociala insatserna måste definieras i varje enskilt fall.

Victoria Percovich Gutierrez uttryckte det så här: ”Man kommer in med olika utgångspunkter i ett projekt och har olika uppfattning om vad social hållbarhet är. Därför är det viktigt att komma överens innan man sätter igång – vad är socialt hållbart i detta specifika sammanhang?

Illustration: Naima Callenberg

Men hur ska man komma fram till svaret på denna initiala fråga, innan man drar igång med planering och konkreta insatser? Kanske kan man rent av hämta inspiration och en bas i FN:s dokument?

Hållbarhetsbegreppet, med de tre aspekterna miljö-ekonomi-socialt, slog igenom med den så kallade Brundtland-rapporten från FN 1987. Här uttrycks att social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.

Och läser man i första artikeln i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så står det att kärnpunkten i just mänskliga rättigheter är ”att handla mot varandra i en anda av gemenskap”.

Kanske det ändå kan vara en utgångspunkt för social hållbarhet – hur olika förutsättningarna än är – att vi ska försöka skapa en miljö där vi mer handlar i en anda av gemenskap.

Lyssna på podcasten
Här kan du lyssna på Snåret, avnitt 28, "Har social hållbarhet blivit ett missbrukat och urvattnat begrepp".

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför eller på facebook.com/snaret.podcast och på Twitter #snåret.

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270