Meny

"Fler likheter än vad man kan tro"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"Fler likheter än vad man kan tro"

Gävle kommun jobbar intensivt med Geografiska Informations System (GIS) i sitt planarbete och det blir allt vanligare att 3D-modeller av olika slag dyker upp i sammanhanget. Hur ska en kommun förhålla sig till denna utveckling?

Henry Grew är planarkitekt och en daglig användare av kommunens olika GIS-system och -portaler. Under ett BIM Alliance Landet-runt-seminarium i september i Gävle presenterade han en rad olika tillämpningar som fick de flesta BIM-insatta deltagare att sucka av avund… varför har vi inget liknande? Lättheten i att söka, och att presentera informationen på olika sätt var som en blick in i framtiden för oss BIM-entusiaster.

Det var strukturerad objektinformation som var det centrala och inte de olika typer av underlag som informationen var sparad i. BIM-utvecklingen går åt samma håll – objektsdata blir allt viktigare och modellen där objektet råkar vara sparat för tillfället är av mindre betydelse.

Henry grew visade exempelvis sökningar i databaser för att enkelt ta fram olika områden för bostäder, handel och industri. Han påpekade att det gäller att samtliga användare av data­basen använder samma språk och att inte någon kallar något för bostadsområde och en annan använder begreppen bostäder eller hus. Visst känner vi igen problematiken från BIM-världen. Begreppen är helt centrala för att vi ska kunna nå ett obrutet informationsflöde mellan aktörer.

Det märktes att Gävle ligger mitt i en stark GIS-region, sett utifrån både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. En av medarrangörerna till seminariet var ett kluster av GIS-orienterade bolag under namnet Future Position X (FPX). FPX var den enda nya förkortningen vi fick lära denna dag, för i övrigt verkade som att GIS och BIM har många fler likheter än vad man kunde tro.

Senaste tiden har kommunen allt oftare fått in olika typer av 3D-modeller från utvecklingsområden, via arkitekttävlingar, som relationsunderlag från projekt, med mera. Vissa modeller är enbart grafiska, medan andra är objektorienterade och strukturerade och kan klassas som BIM. Man har i dagsläget inget bra sätt att ta in modeller i verksamheten och inte heller något sätt att förvalta modellerna för framtiden. Här verkar det finnas många frågor kvar att lösa. Trots det har kommunen börjat nyttja 3D-modeller på olika sätt. Man har exempelvis redan tagit in modeller för olika miljöbedömningar för inre och yttre miljö.

Diskussionerna kretsade mycket kring vilken information kommuner verkligen vill ha från BIM-världen, och olika typer av leveransspecifikationer diskuterades. Det blev för många ännu tydligare hur nära kopplade områdena BIM och GIS är, hur lika utmaningarna är och hur viktigt det är att vi driver utvecklingen mot gemensamma mål. För att återknyta till Henry Grews beskrivning av vikten av gemensamma begrepp, kanske vi kan konstatera att det vissa kallar inomhuspositionering är samma sak som andra kallar BIM? 

"Gå från ord till handling, Ygeman"

Presenterar tre enkla åtgärder för elsäkerhet.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/ga-fran-ord-till-handling-ygeman-28615
Viktor Ginner

Låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

Snåret: Mr BIM om upphandlingens roll.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-funktionskrav-stoppa-miljonrullningen-28613
Anders Carlén

"Trippelnollorna gör entré"

Anders Carlén om millennieskiftet och höstens nya högskolestudenter.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/trippelnollorna-gor-entre-28593

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368