Meny

Fånga dagen med en livscykelanalys

Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Födelsen, livet och döden. Livscykeln. För egen del försöker jag låta jag bli att fundera så mycket över allt det där. Carpe diem, som det står skrivet på så många svenska köksväggar.

I fråga om byggnation är det däremot inte särskilt lyckat att leva efter ett sådant motto. Tvärtom. En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit en självklar del av produktionen och nu är det dags för hela branschen att upptäcka de nyttor som faktiskt kommer på köpet. 

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst, och Birgit Brunklaus RISE Miljösystemanalys.

I senaste avsnittet av podcasten Snåret möter jag Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, som ger sin syn på livscykelanalyser och berättar var det läcker mest hållbarhet i branschen idag. 

Dessutom medverkar Birgit Brunklaus från forskningsinstitutet RISE Miljösystemanalys. Hon delar med sig av hur du bäst kommer igång med LCA-arbetet, vilket kan kokas ner till följande fem tips.


Tips 1: Tänk på LCA som ett verktyg för att förbättra projektets ekonomi

Välj att betrakta livscykelanalyserna som kunskapsbanker inför nästkommande projekt. Troligen ser du då hur analysen inte bara ger en miljömässig överblick utan även en bättre kontroll på var det går att spara pengar.  Till exempel blir det lättare att beräkna materialåtgång därmed minska spillet. Livscykelanalysen är ofta ett bra beslutsunderlag i inköpsfrågor och materialval.


Tips 2: Lär från öppna källor

Det finns gott om öppna källor med information om hur du kommer igång med LCA. Exempelvis har Boverket skrifter speciellt riktade till byggsektorn. Ett annat tips är att studera Trafikverkets verktyg med beräkningar för miljöpåverkan i olika projekt. 


Tips 3: Hitta partnerskap

Visst är det lättare för de stora aktörerna att genomföra väl genomarbetade livscykelanalyser men som mindre aktör behöver man inte driva hela arbetet på egen hand. Ta hjälp. Det finns goda möjligheter till partnerskap som till exempel i dialog med RISE.


Tips 4: Börja med de stora posterna

Det kan kännas övermäktigt att föra in alla byggprodukter i en livscykelanalys. Inled därför med att fokusera på de stora posterna av material som kommer att användas. Även om det inte ger en fullständig analys så skapar det grundläggande kunskap om var det går att hitta miljövinster.

Tips 5: Kopiera

Det kan vara en lite för hög tröskel att införa livscykelanalyser i alla projekt på en gång. Börja därför gärna med en typbyggnad. Analysen kan kanske inte kopieras rakt av till nästkommande projekt, men till stora delar är posterna troligen identiska och då räcker troligen den tidigare analysen för att göra flera antaganden. Som bekant ger repetition besparingar.


Problemet för oss människor – och för byggsektorn – är ofta att perspektiven blir för korta. Men kanske går det att fånga dagen och tänka långsiktigt på en och samma gång. Eller som Birgit Brunklaus uttrycker det: ” Var inte rädd för LCA, den kan vara kul att göra och ge mycket kunskap!”

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Snåret, avsnitt 58: Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter @Snaaret eller Instagram @snaaret.

 

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.