Meny

"Dags för verkstad"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"Dags för verkstad"

I slutet av april fick vi beskedet att det långsiktiga strategiska FoU-programmet Smart Built Environment blivit beviljat av de forskningsfinansierande myndigheterna. I våra tidigare BIM Special har vi ofta tagit upp olika ämnen med BIM-relevans som varit aktuella från något seminarium, utvecklingsprojekt eller i den allmänna debatten.

Men aldrig har så stora saker hänt som beskedet vi fick nu i april. Detta är en historiskt stor satsning från staten och näringslivet tillsammans och som kommer att ge helt nya förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen i samhällsbyggandet, och också en möjlighet att ta en världsledande position för Sverige.

I korthet så handlar det om en tioårig satsning där sektorn nu fått en beviljad budget för de första 3 åren 2016–2018 på cirka 200 miljoner kronor, där staten och näringslivet går in med lika delar. Inom satsningen kommer det att finnas forsknings- och utvecklingsprojekt, men också insatser som ska främja innovationer i form av nya tekniska lösningar, produkter, tjänster, processer och arbetssätt.

Digitalisering även inom bygg

Vi har tidigare skrivit om den pågående digitaliseringen i samhället och i andra branscher och vad den inneburit i form av helt nya sätt att göra affärer, leverera tjänster med annat informationsinnehåll, nya värdekedjor och även att öka effektivitet i produktionen och kvalitet i slutprodukterna. Nu har vi möjlighet att göra detta även i samhällsbyggnadssektorn. Programmet Smart Built Environment skapar förutsättningar för den förändringen, men det kräver också hungriga och förändringsbenägna individer, företag och organisationer.

Vår stora sektor med många tusentals företag av olika storlek kommer att behöva förändra sig i många avseenden för att möta de nya villkoren, och i den förändringen finns stora möjligheter för alla aktörer. Men en sådan förändring sker inte över en natt, framförallt inte hos så många aktörer, utan kräver målmedvetna och uthålliga satsningar, samtidigt som den digitala utvecklingen sker snabbare än vad vi kan ana.

Fantastiskt rolig tid

Programmet kommer att omfatta hela informationsflödet från tidig planprocess via projektering och byggande till långsiktig förvaltning där digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas genom både BIM och GIS men också med hänsyn till utvecklingen inom områden som Internet of things, Big data, cloud, 3D-printing med mera. Men en strukturerad och sammanhållen informationshantering skapar också möjligheter för ett nytt industriellt tankesätt där vi kan lyfta ut den i dag projektbaserade produktutvecklingen till processbaserade plattformar och skapa en erfarenhetsåterföring som idag saknas i stora delar.

Det är en fantastiskt rolig tid vi har framför oss när det nu finns resurser för att genomföra många av de viktiga insatser vi länge haft på önskelistan. Det är med andra ord dags att kavla upp ärmarna. De närmaste åren blir det mycket verkstad!

"Gå från ord till handling, Ygeman"

Presenterar tre enkla åtgärder för elsäkerhet.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/ga-fran-ord-till-handling-ygeman-28615
Viktor Ginner

Låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

Snåret: Mr BIM om upphandlingens roll.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-funktionskrav-stoppa-miljonrullningen-28613
Anders Carlén

"Trippelnollorna gör entré"

Anders Carlén om millennieskiftet och höstens nya högskolestudenter.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/trippelnollorna-gor-entre-28593

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368