Meny

"BIM-pusslets nästa bit läggs ihop"

Roger Jongeling, Mårten Lindström och Olle Samuelsson

"BIM-pusslets nästa bit läggs ihop"

Under våren presenterades en förstudie kring BIM och affärer/avtal. BIM Alliance har tillsammans med Byggherrarna, Installatörsföretagen, STD-företagen och Sveriges Byggindustrier drivit ett projekt som fokuserat på juridiska och affärsmässiga frågor.

Frågorna är komplexa och behöver lösas i nära samarbete mellan tekniker, jurister, ekonomer med flera.

Så länge digitaliseringen håller sig på en enkel nivå, 3-dimensionella geometriska modeller utan särskilt mycket extra information, räcker befintliga standardavtal ganska långt. Med användning av tidigare framtagna mallar kan man göra överenskommelser om ansvar och nyttjande av modellinformationen.

Med ett mer integrerat samarbete, som krävs för att uppnå effektivitetsmålen, ställs de juridiska och affärsmässiga frågorna på sin spets. Frågor som ansvar för förändringar, spårbarhet och nyttjanderätt måste hanteras.

Under förstudien genomfördes ett 40-tal intervjuer och flera seminarier. Resultatet visar att många ännu arbetar ganska traditionellt i förhållandevis enkla samarbetsformer, där var och en svarar för sin delmodell. Men utvecklingen går snabbt mot mer integrerat arbete och gemensamma modeller.

Det ställer krav på lösning av frågor som:

  • Standardisering av begrepp, processer och rutiner, det vill säga gemensamt språk.
  • Tydliggörande av olika aktörers behov och vinster av BIM, så att informationshanteringen optimeras för respektive fas i processen.
  • Användning av leveransmeddelanden som tydliggör ansvaret vid varje leverans.
  • Komplettering av standardavtalen AB, ABT, ABK etcetera avseende ansvar, rangordningsregler och nyttjanderätt.

Förstudien är ett viktigt underlag för det övergripande revideringsprojekt som inletts av BKK, Byggandets Kontraktskommitté, och där nya versioner av standardavtalen ska tas fram.

Det finns mycket BIM-kunskap i branschen, och det är nu angeläget att alla bidrar med erfarenheter om hur BIM bör hanteras ur affärs- och avtalssynpunkt, både i det dagliga arbetet och i våra avtal. Vi välkomnar era erfarenheter och synpunkter, juridik och ekonomi är viktiga pusselbitar för att lägga det stora BIM-pusslet!

"Gå från ord till handling, Ygeman"

Presenterar tre enkla åtgärder för elsäkerhet.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/ga-fran-ord-till-handling-ygeman-28615
Viktor Ginner

Låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

Snåret: Mr BIM om upphandlingens roll.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-funktionskrav-stoppa-miljonrullningen-28613
Anders Carlén

"Trippelnollorna gör entré"

Anders Carlén om millennieskiftet och höstens nya högskolestudenter.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/trippelnollorna-gor-entre-28593

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368