Meny

"BIM och snöbollseffekten"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"BIM och snöbollseffekten"

Så här i sportlovstider kommer man helt osökt att tänka på snö. Beroende på var i landet du befinner dig har du haft olika tillgång till just den varan. Vad har då BIM med snö att göra? Jo, den utveckling vi sett rörande BIM de senaste åren, både i Sverige och internationellt, är faktiskt något av en snöbollseffekt. Olika initiativ, pilotprojekt och enskilda satsningar för ett antal år sen, som kanske främst skedde hos projektörer och några av de större entreprenörerna, har nu spritt sig så att alla typer av aktörer: fastighetsägare, byggherrar, kommuner, arkiteter och konsulter, bygg – och installationsföretag, av alla storlekar har börjat se nyttan av BIM och i många fall arbetar med BIM på olika nivåer som en naturlig del i verksamheten.

För att en snöboll ska börja rulla och växa krävs naturligtvis snö. Om vi fortsätter liknelsen med BIM så behövs någon form av kunskap om BIM, hos individer bland aktörerna, för att tillämpningarna ska öka och för att nivån på användningen ska höjas. Först behövs insikter om de nyttor och möjligheter som finns, och i nästa steg grundläggande kunskap om hur man kan tillämpa BIM i sin verksamet. Att grunden finns hos många olika aktörer och runt om kring i landet har vi sett, bland annat vid alla de seminarier vi hållit på olika orter, med många kunniga och drivande personer som visat goda exempel. Men med ännu mer kunskap växer tillämpningarna, samarbetet och nyttan. Därför kommer vi från BIM Alliance under 2015 att arbeta en del med utbildningsfrågorna. Det är viktigt att alla våra blivande kollegor från högskolor och universitet har med sig grundläggande kunskaper men det är också centralt att öka kompetensen hos individer på alla nivåer i sektorn i dag.

För att snöbollen ska få fart och växa krävs ytterligare två saker: För det första någon som sätter igång bollen, till exempel genom att ställa krav på sina leverantörer. Vi har sett vilken kraft det har när en stor byggherre som Trafikverket börjar ställa krav på BIM och även nu från årsskiftet formaliserar och tydliggör sina krav. Då reagerar leverantörer i flera led och vi får en snabb positiv utveckling. För det andra behöver vi ta bort alla hinder som riskerar att stoppa bollen. Ett sådant är bristen på ”gemensamt språk”. Här pågår många olika
initiativ, men vi skulle vilja lyfta fram ett viktigt sådant som nu pågår, BSAB 2.0 som drivs av BIM Alliance, Svensk Byggtjänst, Trafikverket med flera aktörer. Det kommer att resultera i en gemensam klassifikation och beskrivning av objekt och deras egenskaper, och därmed undanröjs ytterligare ett hinder.

Det finns naturligtvis många fler saker att jobba med för att få bollen att rulla och växa snabbare, men med den storlek som bollen börjar få nu så kan varje insats och initiativ ge stor effekt hos många. Vi har sett i andra branscher, till exempel i elektronikindustrin, hur snabbt förändringen kan gå när man når en viss punkt, och kanske får vi snart tillfälle att utropa en positiv lavinfara för BIM-snöbollen. Då gäller det också att vara förberedd på lavinen så att man inte får en obehaglig överraskning!

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277