Meny

"BIM i utbildning eller utbildning i BIM"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"BIM i utbildning eller utbildning i BIM"

Med våra BIM Alliance landet runt konferenser under 2014 besökte vi sex orter. På varje ort samlade vi lokala föredragshållare och deltagare kring temat Beställarkrav på BIM. Allt fler aktörer har börjat med olika nivåer av krav på BIM i projekt och i verksamheten. Exemplen som visats upp bekräftade att BIM verkligen är en fråga som har fått fäste runt om i landet.

Deltagarna har varit många och varierade. Materialleverantörer, arkitekter, drifttekniker, projektledare, VVS-konsulter, systemutvecklare, med flera – på varje ort var många roller i bygg- och förvaltningsprocessen representerade. Det fanns dock en kategori deltagare som dominerade överallt: studenter. De visade ett stort intresse för utvecklingen kring BIM i Sverige och många nämnde att de ville läsa fler kurser med BIM-innehåll.

Under vårt besök i Malmö tidigare i år presenterade Niclas Andersson från Lunds Tekniska Högskola en sammanställning av BIM i utbildningar i Sverige. Då visade det sig att många högskolor och universitet endast har ett fåtal kurser att erbjuda inom området och att det än så länge är ett fåtal individer som driver dessa. Bilden var inte dyster, men långt ifrån lovande. Vissa kurser var inriktade på färdigheter inom verktyg och inget mer och andra kring specifika analyser eller beräkningar. Självklart fanns det också mer övergripande kurser, men den röda tråden saknades.

När vi besökte Jönköping tekniska högskola under november blev vi dock positivt överraskade. Henrik Linderoth och Peter Johansson presenterade sitt upplägg och utbud av olika kurser. Det var en mix mellan verktyg, analyser, grundläggande principer och strategiska aspekter. Man kommer inte ifrån att BIM är teknikintensivt och att det är lätt hänt att det blir verktygsintensivt, men vi kände att man hade hittat en bra balans mellan organisation, metodik, processer och teknik. Det diskuteras även i vilken utsträckning man skulle utbilda specifikt i BIM eller om BIM skulle ingå som en självklar komponent i många kurser. Där är vi inte än, men med tanke på entusiasmen och intresset från studenterna och på efterfrågan från branschen, skulle det behövas mer BIM i utbildningarna.

Det är inte bara studenter som efterfrågar; det är minst lika stort intresse kring BIM-kunskap i branschen. Flera av BIM Alliance medlemmar har tagit fram egna kurser och utbildningsprogram eller nyttjar utbildningsmöjligheter som erbjuds av andra, till exempel Trafikverket som nu ska utbilda 600 medarbetare inom BIM-relaterade frågor. Med tanke på Trafikverkets strategi och krav på BIM är det helt naturligt och nödvändigt att dessa utbildningar genomförs.

Inom BIM Alliance inser vi att frågan måste samordnas och vi kommer att fokusera mer på utbildningsfrågorna under 2015. Precis som med våra landet-runt-konferenser tänkte vi inte begränsa oss till storstäderna och stora institut. Vi anser att BIM i utbildningar eller utbildning i BIM är lika viktigt var man än befinner sig i landet.

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277