Meny

"Billy för BIM är framtidens melodi"

Rogier Jongeling och Olle Samuelson

"Billy för BIM är framtidens melodi"

Det är inte osannolikt att du har en Billy hemma. Visst vet du vad namnet avser? Samma övning blir mycket svårare om vi skulle börja diskutera benämningar på gipsskivor, stålreglar, skruvar, fönster, med mera. De som förtvivlat har irrat runt på en byggmarknad eller bläddrat genom produktkataloger vet vad vi menar. Det är en blandning av termer, varianter och illustrationer som är mer eller mindre lätt att tyda. I processen, den vi får kalla för produktbestämningen, har man ingen möjlighet att pröva om det är verkligen denna hylla, frånlyftsdon eller dörr man behöver. I stället får man ta med produkten till själva inbyggnadstället.

Den allt intensivare digitaliseringen har gjort att produkter och byggsystem numera finns tillgängliga som 3D-illustrationer, 3D-objekt eller till och med som BIM-objekt. Fritt att ladda ner i olika format till exempelvis CAD- och analysprogramvaror eller att laborera med i tillverkarens egna produktportaler. Många tillverkare har insett att det är en fördel och en nödvändighet att underlätta den virtuella produktbestämningsprocessen med hjälp av just deras produkter och byggsystem. Fördelarna ligger inom tre områden.

Det första är visualiseringen. Man kan få en nästan fotorealistisk känsla för hur produkten kommer att se ut i verkligheten.

Det andra området är integration. Virtuella produkter möjliggör analyser genom integration av olika programvaror. Här kan man tänka sig flödesanalyser av ventilationssystem, miljöbedömningar med mera. Det är i princip bara fantasin som skapar begränsningar. Med integration är informationen om det aktuella objektet oerhört viktig. Det räcker inte med att kalla något för Billy, utan ett objekts många egenskaper måste vara exakt definierade.

Det tredje området är automatisering. Genom att beskriva rätt instanser av en produkt eller byggsystem i en modell kan exempelvis analys, logistik och (för)tillverkning i hög grad automatiseras. Vi ser denna typ av tillämpning redan inom ett antal olika områden såsom vägg- och stomsystem, och installation där själva objekten styr en rad processer.

Utvecklingen går fort, men har ändå bara börjat. Många produkter är kvar i den icke-objektorienterade världen. Signaler som vi får är att det är olika världar med skilda språk, processer, bygg och logistik som ska mötas. Allt fler produkter börjar dyka upp allt tidigare i modeller från exempelvis arkitekter vilket skapar frågor. Är det projektören som ska bedöma vilka produkter som ska användas och hur gör vi med upphandling? Vilka egenskaper ska läggas på objekt och vilka får ligga på tillverkarens hemsida? Vad händer när vi byter ut produkten till den från en annan tillverkare under förvaltningen? Ska alla produkter objektifieras? Frågorna är inte svåra att lösa, men kräver en samsyn.

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277