Meny

Så klarar du lågkonjunkturen

Så klarar du lågkonjunkturen

Margareta Oudhuis är professor i arbetsvetenskap på Högskolan i Borås. Hon berättar om vad ett företag bör tänka på för att klara sig igenom konjunktursvackor.

Den som startar ett företag gör ofta det eftersom den har upptäckt en lucka där det går att göra affärer. På samma vis bör ett företag ställa sig frågan om vad det är som saknas just när konjunkturen vänder nedåt. Finns det efterfrågan eller ett hål i marknaden där det trots allt går att tjäna pengar? Det menar Margareta Oudhuis, professor i arbets-vetenskap, Högskolan i Borås.

– När konjunkturen börjar vika måste man vidta åtgärder, men det gäller att ha en plan och vara förberedd så att man inte blir panikslagen och fattar helt fel beslut, säger hon.

Margareta Oudhuis talar om att ett företag bör hitta en bra balans mellan effektivitet, tillförlitlighet och förändringsförmåga. Det företag som alltför snabbt går mot ökad effektivitet, exempelvis med stora uppsägningar, riskerar att inte lyckas ta fram en lika bra produkt eller tjänst som tidigare. Företaget effektiviserar visserligen, men det kan ske på bekostnad av tillförlitligheten och den långsiktiga livskraften.

– Det måste gå att fortsätta lita på produkten eller tjänsten och att man inte tummar på till exempel materialval, kvalitet och säkerhet. Ska man snåla in ska det göras på rätt saker. Och säger man att hållbarhet är viktigt gäller det att leva upp till det så att det inte blir tomma ord. Allt annat skadar varumärket, och ett bra exempel på det är Volkswagens fusk som uppdagades för något år sedan.

Ett exempel som Margareta Oudhuis lyfter fram som misslyckat var det amerikanska företaget Circuit City som till att börja med var mycket framgångsrikt. Men i en konjunkturnedgång fattade de beslut om att göra sig av med försäljarna, som var de som gav kunderna en fantastisk service och fick kunderna att välja just det företaget. I stället skulle deras arbetsuppgifter skötas av billigare kundtjänstpersonal
utan några som helst produktkunskaper.

– De slängde bort sin viktigaste kompetens och hade gjort fel analys av vilka som var företagets kärnvärden, säger hon.

Ett företag som däremot jobbade framgångsrikt i samband med finanskrisen 2008 och åren efter var enligt Margareta Oudhuis svenska Scania. De gjorde sig av med bemanningsanställda men behöll sin egen personal. De som var kvar fick kompetensutveckling och man satsade även på underhåll av fabriken.

– När konjunkturen vände uppåt var alla anställda kvar. De hade gått utbildningar och maskinparken var perfekt, så det var bara att köra. Andra företag gjorde inte så och fick mycket svårare att rekrytera personal.

Ett företag kan naturligtvis komma i ett läge där de verkligen måste säga upp anställda.

– Då gäller det att sköta uppsägningarna på rätt sätt så att ditt företag behåller sitt goda rykte och att de som får sluta ändå kan tänka sig att återvända om konjunkturen vänder.

Att vara ständigt beredd på förändring är ytterligare en viktig punkt, enligt Margareta Oudhuis.

– Man måste vara beredd på det oväntade – ha en mental beredskap för att saker och ting kan ändras och bygga upp kommunikationsvägar och den grundstruktur som behövs för att -kunna agera snabbt. Tsunamin är ett exempel på Sverigenivå där just det inte fungerade så väl, och det har man behövt åtgärda till en i dag välfungerande krisberedskap.

Till förändringsförmåga hör även att inte låta paniken gå ut över långsiktigheten i företaget. Att alltför snabbt säga upp anställda har redan nämnts. Ett annat exempel på vad stress kan leda till är att ledarskapet förändras.

– Många företag har ett delaktighetsperspektiv, men stress kan lätt leda till övergång till ett auktoritärt ledarskap där man börjar peka med hela handen. Då är det lätt att råka rasera det förtroende som har byggts upp under lång tid inom ett företag och som kan ta lång tid att återställa. Mitt råd är i stället att försöka behålla delaktigheten och involvera medarbetarna i att vända utvecklingen. Blir de anställda tillfrågade finns möjlighet att hitta lösningar på problemen tillsammans.

Till förändringsförmågan hör även att kunna tänka nytt kring vad det är som företaget erbju-der. Kanske går det att komplettera den vanliga produkten eller erbjuda nya kringtjänster?

– Det skulle kanske kunna vara nya former för service eller underhåll till de fas-tigheter ett företag har varit med och byggt. Det gäller att fråga sig vad som ligger i tiden och hitta ett sätt att överleva på det.

Återbruk inom bygg skulle kunna vara en sådan nisch som ligger i tiden. Potentialen för återbruk utnyttjas inte fullt ut eftersom det är tidsödande både för den som vill hitta rätt produkter att köpa och enkel avsättning för den som vill sälja.

– I lågkonjunktur kanske man har anställda som har lite tid över. Då kan man jobba upp kanaler, rutiner och kommunikationsvägar för att dra i gång ett nytt segment. När konjunkturen sedan vänder finns en struktur redan uppbyggd och ditt företag har hittat en ny nisch som kan bli en del av varumärket, säger hon.

En lågkonjunktur kan i bästa fall erbjuda en chans att vitalisera hela företaget och komma bort från strukturer som inte fungerat bra, påpekar Margareta Oudhuis.

– Det är precis som i privatlivet. De flesta går igenom svårigheter ibland, men det går att komma ut ur dem starkare om man har hanterat dem på rätt sätt.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Tre företagare svarar

Hur har ditt företag anpassat sig efter konjunkturen under de senaste åren?

Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke Sverige:

– Så långt det är möjligt försöker vi blicka in i framtiden och utefter den analysen anpassa/ställa om verksamheten till de produktsegment och kunder vi tror har konkurrenskraftiga erbjudanden i framtiden. Satsningen på hyres­rätter och kommersiell projektutveckling förra året har mer och mer blivit ett medvetet sätt att komplettera vår huvudaffär bostadsutveckling. Inom övriga delar av Veidekkes verksamhet råder samma tänk. På det hela taget är detta ett ständigt pågående arbete oavsett konjunkturläge och konjunkturprognoser. Det man också bör belysa är att denna ständiga omställning ibland kan ta tid eftersom vi måste ha rätt kompetens och resurser för att kunna driva verksamheten med hög kundnöjdhet och bra lönsamhet.

 

Helene Lundmark, projektchef, MDH Bygg:

– Vi har kontor i Arvidsjaur och verkar i norra Sverige. Vi kan i vår landsända inte vara för nischade, utan måste alltid vara flexibla för det som marknaden vill ha, och det har gjort att vi inte har känt av upp- och nedgångarna så mycket sedan starten 2005. Många beställare vill ha totalentreprenader och då gäller det att kunna lite av varje, för om vi ska hyra in folk i vår tur är det risk för att det inte blir så kostnadseffektivt. Vi har 10 fast anställda, men i vissa större projekt har vi haft 20–30 anställda. I starten gjorde vi mer träbyggnation, under en tid jobbade vi nästan bara med vindkraft och vi har även varit med och byggt förskolor, utbyggnad av flygplatsen samt gjort renoveringar år Försvaret. Vi är även stora på markarbeten och har under åren skickat i väg våra anställda på kurs i markarbete och för att gå maskinutbildningar, som ett sätt att bredda verksamheten. Vi vänder oss inte till privatpersoner, och det bidrar till att vi inte blir så sårbara för sådant som har med räntor och finansiering att göra. 

 

Andreas Hellgren, koncernchef, Umeå Entrprenad:

– Vi justerar ingenting just nu, för vi har haft högkonjunktur de senaste 15 åren. Visst märker vi att det har blivit kallare på flerbostadshussidan och istid på småhussidan, men för oss som mark- och anläggningsentreprenör så berörs man inte så mycket. Men skulle vi i framtiden få problem skulle vi göra allt för att hitta andra sätt att få ihop till våra 65 anställdas löner. Vi skulle sitta ner tillsammans och brainstorma och gå igenom vad alla kan. Många av våra anställda har en hel del olika kompetenser som inte används i jobbet i dag. Vi skulle kunna hyra ut dem till alltifrån underhållsarbeten inom industrin till att starta vedtillverkning, det finns många idéer som skulle kunna bli aktuella! Det behöver inte vara en bärande affärsidé över tid, utan ett sätt att få sysselsättning och inkomster under en viss tid. Personalen är vår största resurs, och att säga upp medarbetare som vi har lagt tio år på att träna upp är ingen bra lösning för rätt som det är vänder konjunkturen uppåt igen. Så det gäller att övervintra.

 

Trio ska förstärka JSB

Tar in tre nya medarbetare.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/trio-ska-forstarka-jsb-29471

Geotekniker går från Tyréns till Structor

Ser fram emot att komma till ett mindre bolag.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/geotekniker-gar-fran-tyrens-till-structor-29467

Lämnar Bravida för NCC Building

Han är ny affärsområdeschef.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lamnar-bravida-ncc-building-29466

Fem klädtips för jobbintervjun

Experten Per Nilsson förklarar hur du ska tänka.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/fem-kladtips-jobbintervjun-29311

Ny chef till Skanskas projektutveckling

Transaktionschefen får ny roll.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-till-skanskas-projektutveckling-29384

Återvänder till Norconsult efter åtta år

Blir marknadsansvarig i norr.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atervander-till-norconsult-efter-atta-ar-29379

Aarsleff rekryterar från Serneke

Återvänder till bolaget och intar vice vd-post.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/aarsleff-rekryterar-fran-serneke-29356

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska rekryterar ny chef

Erfaren IT-chef går till byggsektorn.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skanska-rekryterar-ny-chef-29355

Lista: Kläderna som gör jobbet

Från praktisk nödvändighet i jobbet till att säga vem du är.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/lista-kladerna-som-gor-jobbet-29273

Så gör du för att våga anställa

Vi listar vad du ska tänka på när du ska ta in en person till i ditt företag.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-gor-du-att-vaga-anstalla-28842

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.