Meny
  • Unga mellan 18 och 29 år värderar arbete betydligt lägre i dag än för 20 år sedan – i alla fall när det gäller att ge livet mening, enligt en undersökning gjord av Kairos Future.
    Foto: Mattias de Frumerie

Så är nästa generation chefer

Så är nästa generation chefer

I dagarna gör sig de första ur millenniegenerationen redo för ett liv på högskolan. Läs om deras drömmar och förväntningar och vilka krav de ställer på dig som framtida arbetsgivare.

Samhällsbyggnadsbranschen kämpar för att hitta rätt arbetskraft, men för den som hoppas kunna rekrytera unga ser det särskilt kärvt ut just nu.

– Faktum är att det inte har funnits så få tjugoåringar på 75 år, på grund av de demografiska svängningarna, säger Erik Herngren, senior partner på analysföretaget Kairos Future.

Han målar upp en bild av vad unga i dag värdesätter. När 18–29-åringar tillfrågades år 1997 om arbetet var viktigt för att ge livet mening svarade 39 procent ja. När samma fråga ställdes för ett år sedan svarade bara 18 procent ja. Det finns annat i livet som är viktigt, tycker ungdomar i dag, och de är mer värderingsstyrda när de söker jobb.

– Ungdomar i dag kräver att arbetsgivaren står för något och att det stämmer överens med deras egna övertygelser. Arbetet i sig måste ge en mening, säger Erik Herngren.

Erik Herngren, senior partner på Kairos Future.

Detta betyder inte nödvändigtvis att arbetsuppgifterna måste vara så väldigt annorlunda för de unga. Det handlar snarare om att arbetsgivarna måste bli bättre på att peka ut vad som är meningsfullt med dem. De unga i dag är även lite mer orienterade mot vad Erik Herngren kallar för ”det lilla livet” än sina föräldrar. De drömmer om att hitta den rätte, få ett bra jobb och ett bra boende. Dubbelt så många uppger att de är måna om att spara pengar jämfört med för 20 år sedan. Att resa i tjänsten är inte längre lika attraktivt och ger inte samma status.

– Efter att lågprisflygen kom kan alla resa till Barcelona över helgen. Att resa i jobbet ses för många numera snarare som en belastning än en möjlighet.

"De unga googlar inte"

De identitetsbaserade gemenskaper som unga ingår i är i stor utsträckning självvalda och inte som förr i tiden pålagda utifrån, enligt Erik Herngren. Det påverkar även yrkesvalet. Man använder sin valda grupp som referensram, och i sociala medier ställs det frågor och ges kommentarer om huruvida arbetsgivare är bra eller dåliga.

– De unga googlar inte, de youtubar fram information och det kan vara viktigt att känna till för en arbetsgivare. 

Den digitala miljön måste finnas på plats för att vara en lockande bransch som inte skapar frustration. 

– För ett år sedan utsåg Tillväxtverket byggbranschen till den minst digitala. Det gör att det är en bransch som inte får det så lätt att locka till sig gaming-generationen. Branschen måste förstå att det finns stora krav på digitalisering bland de unga som har vuxit upp med datorer och smarta telefoner.

Om man är nöjd med sitt jobb beror även mycket på om man upplever att arbetsgivaren hänger med i tiden och har en verksamhet som kommer att klara sig bra i framtiden.

Erik Herngren sammanfattar vad en attraktiv arbetsgivare måste stå för i dag. 

– De måste visa att de har koll på läget och framtiden för sig. De måste även visa att de vill något med sin verksamhet och se till att deras anställda är nöjda och sprider den informationen vidare. 

Digitala feminister

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, delar bilden av att de unga är intresserade av värdegrundsfrågor och att de aktivt följer olika företag på sociala medier.

– De unga är miljömedvetna, de är feminister och de är digitala. De vill känna mening, och på så vis passar samhällsbyggnad bra, men det gäller för branschen att visa det också. Branschen måste fortsätta jobba med sin värdegrund, inte bara sin image.

De yngre vågar ställa höga krav på sina blivande arbetsgivare.

– De undersöker sina arbetsgivare, tar referenser på chefer och värdesätter arbetsmiljö, säger hon.

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.

När Sveriges Byggindustrier gjorde en enkät hos medlemsföretagen i januari 2019 fick de svara på frågan om vilken kompetens de ville rekrytera. 

– Många talade om brist på platschefer och arbetsledare och så gott som alla typer av yrkesarbetare, säger Elin Kebert.

Även om det råder svårigheter att rekrytera så gläds Elin Kebert åt att bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet har vuxit två år i rad, men det fylls fortfarande inte helt. Yrkeshögskolans utökande med en platschefsutbildning i Solna och en i Jönköping är också något positivt.

– Det hoppas jag blir till hjälp för branschen, säger Elin Kebert.

Svårare att locka till enkla jobb

Emil Stam är regionchef på Manpower och följer byggbranschen. Även han noterar att lönen är viktig, men inte riktigt lika viktig som förr, för de unga. 

– Ingen vill jobba för dålig lön, så klart, men det har också blivit väldigt viktigt att ha ett jobb som ger utveckling och känns meningsfullt, säger han.

Generellt inom alla branscher så har det enligt honom blivit svårare att locka unga till enklare jobb. 

– De vill direkt göra något betydelsefullt. Att göra en del hundår är inte så intressant. 

Men det är inte enbart de arbetssökandes marknad. Anställda i dag måste vara beredda att ställa om till många nya arbetsuppgifter, bland annat kopplade till digitalisering, påpekar Emil Stam. 

– Under en hel del år har arbetsgivarna talat om vikten av social kompetens, men jag skulle vilja säga att det är på väg bort. I stället behövs mer och mer samarbets- och kommunikationsförmåga och en vilja att lära sig nytt hos de anställda. Det räcker inte bara med att vara glad och trevlig.

De som föds i dag kommer troligen att ha jobb som inte finns ännu.

– Vi får se vad det kan vara! Det vi sett under de senaste åren är att administrativa tjänster och även kundtjänst försvinner. Digitalisering och allt kopplat till logistik ökar däremot tydligt överallt. Inom bygg behövs personer med miljötänk och teknikkunskaper för att utveckla produkter för klimatsmart byggande.

Unga och nyanställda

Jessica Lukashina, Stephanie The och Arvin Bahmani är unga nyanställda på tre olika företag inom samhällsbyggnad. Hållbarhet, utvecklingsmöjligheter, tydliga visioner och ett bra ledarskap är några faktorer som de efterlyser hos en arbetsgivare.

– En arbetsgivare ska vara mån om sina anställda och ta hand om dem. Företaget ska vara solitt så att de inte säger upp anställda så fort konjunkturen vänder, det ska vara roliga arbetsuppgifter och så är det viktigt att det finns möjlighet till karriärutveckling, sammanfattar Jessica Lukashina, som är trainee hos bygg- och fastighetsfirman Einar Mattsson.

Jessica Lukashina, trainee hos bygg- och fastighetsfirman ­Einar Mattsson.

Jessica Lukashina har en kandidatexamen från KTH med inriktning fastighet och finans. När hon var klar 2015 började hon som junior analytiker på Einar Mattsson. Jobbet innebar bland annat att ta fram underlag till styrelsen, hjälpa till vid projektprognoser och intäktsbedömningar och räkna på mark och förvärv. Skälet till att hon sökte till bolaget efter examen hade mycket att göra med att hon ville till ett företag som jobbar både med bygg och projektutveckling, eftersom det ger flera möjligheter till utveckling.

– Många företag på arbetsmarknadsdagarna tryckte på att man skulle ha läst en master för att få jobb hos dem. Jag blev inte så taggad på dem, det kändes som om de ville få det att låta som om bara eliten var välkommen, trots att man kan vara jätteduktig på sitt arbete utan att ens ha en utbildning. Einar Mattsson uttryckte sig inte på det viset och vi fick bra kontakt, säger hon.

Att ha en traineetjänst innebär vanligtvis att man får en anställning från start men möjligheten att prova på olika delar av ett företags verksamhet under ett år eller två. 

– Efter ett tag fick jag upp ögonen för projektutveckling, och jag kände att jag ville jobba lite mer operativt, ha ansvar över ett eget område och planera det. Eftersom jag inte hade byggkompetens från utbildningen fick jag börja på traineetjänst med bibehållen lön, säger hon.

"Bolaget skulle kännas rätt"

Arvin Bahmani är snart klar som trainee efter två år på JM. Efter det börjar han som biträdande projektledare på ett projekt i Göteborg. Trots att han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik lockades han till byggbranschen.

– Efter examen var jag väldigt inriktad på att göra en traineetjänst. När jag valde handlade det mycket om att bolaget skulle kännas rätt, vilken bransch det var inom var inte lika viktigt. Jag ville till ett företag som är engagerat i innovation och har omtanke om sina medarbetare, säger han.

Att ha fått prova på så många olika uppgifter under två år har varit givande.

– Förutom att jag har lärt mig väldigt mycket nytt så har jag blivit duktig på att anpassa mig till nya miljöer och grupper. Jag gillar också byggbranschen, eftersom den ofta har så många olika inriktningar inom samma företag. Hade jag fortsatt inom maskinteknik hade det varit svårare att få testa olika arbetsuppgifter utan att byta bolag.

Arvin Bahmani är snart klar som trainee efter två år på JM.

I framtiden tror Arvin Bahmani att ett företags profil inom hållbarhet kommer att bli en hygienfaktor.

– Jag vill vända mig till företag som redan har kommit långt med hållbarhet, annars riskerar de att förlora marknadsandelar och då riskerar jag som anställd att förlora jobbet.

Vill jobba i andra länder

Stephanie The började sin tjänst som dagvattenutredare på Ramboll våren 2019 och arbetar med skyfallsanalyser och ytvattenmodellering. Jobbet fick hon efter att ha gjort sitt examensarbete hos samma arbetsgivare. Den första kontakten fick hon dock på en arbetsmarknadsmässa på KTH.

– Ramboll var trevligast och mest intresserade av vem jag var. De gav en bra och seriös känsla, säger hon.

Annars tycker hon att det är väldigt värdefullt att få kunskap om företag via bekanta.

– En personlig recension eller om någon medarbetare lägger ut en bild som ser spännande ut är tio gånger mer värt än vanlig reklam.

Stephanie The började sin tjänst som dagvattenutredare på Ramboll våren 2019.

Att ett företag jobbar hållbart och gärna globalt betyder också mycket, påpekar Stephanie The, som gärna vill få chansen att jobba i andra länder.

– Det ska finnas en tydlig vision om att bidra till en hållbar värld och att företaget vill vara i framkant och hitta nya arbetssätt. Annat som jag värdesätter är bra chef och kollegor, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling, säger hon.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Tre unga i branschen

Stephanie The

Ålder: 26 år.

Utbildning: Civilingenjör energi och miljö med masterinriktning mot miljöteknik och hållbar infrastruktur, KTH.

Karriär: Dagvattenutredare på Ramboll sedan maj 2019. 

Uppväxt i: Stockholm.

Bor i: Stockholm.

Intressen: Matlagning, resor och kultur.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Krisberedskap inför naturkatastrofer.

Drivkrafter på jobbet: Kunskap, drivna kollegor och känslan av att bidra till en mer hållbar framtid.

 

Jessica Lukashina

Ålder: 28 år.

Utbildning: Kandidatexamen Fastighet och finans, KTH, 2015.

Karriär: Junior analytiker på Einar Mattsson 2015–2018. Trainee på Einar Mattsson fram till december 2019. 

Uppväxt i: Umeå.

Bor i: Solna.

Intressen: Träning och mat.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Projektutveckling.

Drivkrafter på jobbet: Utveckling och skapande.

 

Arvin Bahmani

Ålder: 26 år.

Utbildning: Civilingenjör inom maskinteknik, Chalmers, 2017.

Karriär: Trainee på JM i två år. Start som biträdande projektledare på JM i augusti 2019.

Uppväxt i: Göteborg.

Bor på: Hisingen, Göteborg.

Intressen: Fotboll, golf och spela brädspel med vänner.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Innovation inom samhällsutveckling.

Drivkrafter på jobbet: Härliga kollegor, varierande utmaningar och personlig utveckling.

 

Trio ska förstärka JSB

Tar in tre nya medarbetare.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/trio-ska-forstarka-jsb-29471

Geotekniker går från Tyréns till Structor

Ser fram emot att komma till ett mindre bolag.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/geotekniker-gar-fran-tyrens-till-structor-29467

Lämnar Bravida för NCC Building

Han är ny affärsområdeschef.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lamnar-bravida-ncc-building-29466

Fem klädtips för jobbintervjun

Experten Per Nilsson förklarar hur du ska tänka.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/fem-kladtips-jobbintervjun-29311

Ny chef till Skanskas projektutveckling

Transaktionschefen får ny roll.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-till-skanskas-projektutveckling-29384

Återvänder till Norconsult efter åtta år

Blir marknadsansvarig i norr.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atervander-till-norconsult-efter-atta-ar-29379

Aarsleff rekryterar från Serneke

Återvänder till bolaget och intar vice vd-post.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/aarsleff-rekryterar-fran-serneke-29356

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska rekryterar ny chef

Erfaren IT-chef går till byggsektorn.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skanska-rekryterar-ny-chef-29355

Lista: Kläderna som gör jobbet

Från praktisk nödvändighet i jobbet till att säga vem du är.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/lista-kladerna-som-gor-jobbet-29273

Så gör du för att våga anställa

Vi listar vad du ska tänka på när du ska ta in en person till i ditt företag.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-gor-du-att-vaga-anstalla-28842

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.