Meny

Ledarskapet som lyfter arbetsplatsen

Ledarskapet som lyfter arbetsplatsen

Är du företagare eller chef? Undrar du hur du kan höja välmåendet 
hos dina medarbetare och öka 
effektiviteten? Samtidigt som du får en säkrare arbetsplats? Svaret tycks vara ökad delaktighet.

Vid det här laget finns mycket forskning som pekar på de positiva effekter som kommer av att arbetstagare ges ökat inflytande över sin arbetssituation. Det berättar Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi vid Malmö universitet.

– Det finns ett stort antal studier som visar att delaktighet leder till ökat arbetsengagemang, förebygger ohälsa och leder till ökad effektivitet. Det har till exempel påvisats en koppling mellan stress och delaktighet, där den som känner sig delaktig inte drabbas av lika negativa hälsoeffekter av stressen som den som saknar inflytande, berättar hon.

Martin Grill forskar i ämnet säkerhet och ledarskap i bygg- och anläggningsbranschen. Under 2018 tog han sin doktorsexamen vid Göteborgs universitet med en avhandling där han granskade hur chefers beteende påverkar säkerheten på byggarbetsplatserna.

Via intervjuer och enkäter med drygt 800 yrkesarbetare på slumpvis utvalda byggarbetsplatser i landet lyckades Martin Grill ringa in olika typer av ledarstilar hos främst platscheferna och koppla det till olycksrapportering.

– Det finns många faktorer som påverkar säkerheten, men en av dem som har stor betydelse är chefernas typ av ledarskap, berättar Martin Grill.

Det ledarbeteende som påverkade säkerheten mest visade sig vara när chefen har en god planering, följer regler och riktlinjer och lägger stor vikt vid att alla känner till och följer dem.

– Att inte frångå de säkerhetsrutiner som finns är allra viktigast. Men jag kunde se att detta i kombination med ett ledarskap där yrkesarbetarna bjuds in till beslutsfattande och problemlösning också har stor betydelse.

Läs mer: Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet.

Faktum är att allra säkrast är de arbetsplatser där ett regelstyrt ledarskap kombinerades med uppmuntran till delaktighet, något som Martin Grill kallar för participativt ledarskap.

– Om en chef lägger fram en färdig plan höjs inte yrkesarbetarnas säkerhetsbeteende lika mycket som när de känner att deras idéer och kunskaper tas tillvara i organisationen. Det handlar om den grundläggande psykologiska mekanismen positiv förstärkning, det vill säga att man gärna gör mer av det som belönas, säger han.

Martin Grills avhandling ingår i ett dansk-svenskt forskningsprojekt där byggarbetsplatser i båda länderna ingår. Det finns statistiskt underlag som visar på en relativt stor skillnad mellan länderna, där Danmark har fler olyckor inom bygg än vad Sverige har.

– Möjligen kan en förklaring till det ligga i ledarskapet, där det regelorienterade ledarskapet och det som fokuserar på delaktighet är vanligare i Sverige. I Danmark har vi i stället kunnat se ett ledarskap som fokuserar mer på misstag och det som inte fungerar gällande säkerheten på byggena, säger Martin Grill.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Så jobbar vi med delaktighet

Bo Rydström, 
kommunarkitekt/bygglovschef, Mölndal

Hur ser arbetet med 
delaktighet ut på din 
arbetsplats?

– Vi har resonerat som så att om man som handläggare känner sig delaktig från ax till limpa i sin arbetsprocess så spiller det över även i kontakten med medborgarna. Vi tog steget och gjorde om mycket i samband med att den nya plan- och bygglagen kom 2011. Tidigare upplevde vi ett glapp mellan bygglovsarkitekten och bygglovsinspektören där vi tyckte att information gick förlorad. Nu jobbar vi i stället så att alla handläggare har klart för sig vad som gäller i alla stegen, så att den som söker bygglov kan ha samma handläggare under hela processen.

Nämn ett konkret exempel på hur du jobbar med delaktighet!

– Varje tisdag har vi ett internt möte med alla bygglovshandläggare där vi delar ut nya ärenden som kommit in. Vi har jobbat mycket med att alla ska känna trygghet på jobbet, att de kan göra sin röst hörd och att inga frågor är för dumma för att ställa. Det är stor skillnad i klimatet internt med mer öppenhet och mycket mindre prestige. Jag tror helt klart att arbetssättet bidragit till att vi kommit ner till en handläggningstid på 18 dagar för bygglov och ett nöjd kund-index som ökat från 52 till 76 mellan 2012 och 2018 gällande hanteringen av bygglov.

 

Linda Björklund, 
arbetschef, Veidekke

Hur ser arbetet med delaktighet ut på din arbetsplats?

– Företaget har en heltidsanställd chef som jobbar med att utveckla och stötta inom arbetssättet som blev obligatoriskt 2016. Varje måndag har vi ett lite längre involveringsmöte med alla på byggarbetsplatsen, sedan har vi kortare möten varje morgon för att stämma av. Vi jobbar även med visu­alisering av informationen. Alla uppmuntras att komma med idéer och förslag. Den största skillnaden mot tidigare är att fler på arbetsplatsen vet vad som händer. Det märks tydligt att medarbetarna har blivit mer engagerade. Delaktigheten skapar större trivsel, påverkar säkerhetsarbetet positivt, ökar effektiviteten och ger därmed bättre ekonomi. Förhoppningsvis får också våra produkter en bättre kvalitet. Vi jobbar även med involvering inom projekteringsprocessen.

Nämn ett konkret exempel på hur du jobbar med delaktighet!

– Ett exempel är att när jag sparar ner filer för ett projekt gör jag det på en plats där alla i projektet kan komma åt allt. Det betyder att alla kan se sådant som de kanske inte har direkt med att göra, men det skapar ändå en öppenhet som bidrar till tillit och förtroende. Och blir vi ifrågasatta så tänker jag att det kan ge nya lärdomar.

Trio ska förstärka JSB

Tar in tre nya medarbetare.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/trio-ska-forstarka-jsb-29471

Geotekniker går från Tyréns till Structor

Ser fram emot att komma till ett mindre bolag.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/geotekniker-gar-fran-tyrens-till-structor-29467

Lämnar Bravida för NCC Building

Han är ny affärsområdeschef.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lamnar-bravida-ncc-building-29466

Fem klädtips för jobbintervjun

Experten Per Nilsson förklarar hur du ska tänka.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/fem-kladtips-jobbintervjun-29311

Ny chef till Skanskas projektutveckling

Transaktionschefen får ny roll.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-till-skanskas-projektutveckling-29384

Återvänder till Norconsult efter åtta år

Blir marknadsansvarig i norr.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atervander-till-norconsult-efter-atta-ar-29379

Aarsleff rekryterar från Serneke

Återvänder till bolaget och intar vice vd-post.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/aarsleff-rekryterar-fran-serneke-29356

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska rekryterar ny chef

Erfaren IT-chef går till byggsektorn.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skanska-rekryterar-ny-chef-29355

Lista: Kläderna som gör jobbet

Från praktisk nödvändighet i jobbet till att säga vem du är.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/lista-kladerna-som-gor-jobbet-29273

Så gör du för att våga anställa

Vi listar vad du ska tänka på när du ska ta in en person till i ditt företag.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-gor-du-att-vaga-anstalla-28842

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.