Meny
  • Mikael Viklund Tallgren forskar om planeringsmetodik och virtuell produktionsplanering.
    Foto: Mikael Johansson

Forskning om mer delaktighet och effektivare bygge

Forskning om mer delaktighet och effektivare bygge

Kan aktörsinvolverad planering ge effektivare byggprocesser? Frågan avhandlades när Mikael Viklund Tallgren, forskare från Chalmers, talade på CMB förra veckan.

Mikael Viklund Tallgren har kommit halvvägs i sina doktorandstudier och lade tidigare under hösten fram sin licentiatsavhandling om ny planeringsmetodik och virtuell produktionsplanering.

– Jag har i min forskning tittat på en planeringsmetod där man tar hjälp av alla som ska vara med i projektet. Även underentreprenörer kommer med i planeringsprocessen som går ut på att i tidigt skede hålla workshops där allas uppgifter i produktionen lyfts i detalj. Jag har även granskat hur planeringsprocessen kan stärkas av BIM, berättar han.

Mikael Viklund Tallgren hänvisar till att det i de flesta fall är några få som tar fram tidplanen i ett byggprojekt. Den modell han har studerat är däremot mer involverande, fler uppgifter kommer upp på bordet tidigt, det finns mer utrymme för feedback vilket i sin tur ökar möjligheterna för en mer komplett tidsplan och bättre byggprocess.
– Jag har studerat två olika projekt, det ena hos Peab och det andra hos Tuve Bygg. Där har jag följt en projektplanerare, sett hur planeringstekniken gått till, vad i processen som fungerar och vad som kan förbättras.

Något som Mikael Viklund Tallgren noterade när han satt med i planeringen var att deltagarna ägnade mycket tid åt att bläddra i bygghandlingar i pappersformat. Vissa grupper av underentreprenörer hade egna ritningar för sina specifika delar, andra hade textinformation.
– Ibland bestod grupperna som skulle diskutera av mer än femton personer. Då blev det svårt för alla att följa med. Och tappar man bort sig blir man till slut inte så engagerad. Det blev mer en diskussion om vad de såg framför sig och inte om själva planeringen.


Bättre kommunikation med gemensam 3D-bild

Detta gjorde att det för Mikael Viklund Tallgren kändes naturligt att koppla en enkel BIM-modell till planeringsprocessen. Om alla har en gemensam 3D-bild blir kommunikationen bättre, var hans utgångspunkt.
– De två projekt som jag följde hade en BIM-modell men det gick inte alltid att köra i den. Jag har därför som en del av min forskning skapat ett enklare BIM-verktyg där det går att välja ut zoner som är relevanta för vissa yrkesgrupper och som filtrerar bort viss information som inte behövs just då. I planeringsverktyget görs allt väldigt tydligt i och med att de delar som har planerats klart döljs. Man skulle kunna säga att modellen töms och att bara de delar som återstår att planera fortfarande syns, vilket är viktigt för att få en överblick. När allt är klart byggs huset ihop igen tillsammans med övriga discipliner.

Just denna modell har Mikael Viklund Tallgren inte provat i något verkligt projekt ännu, men han har testat den i den produktionsledningskurs som han håller i på Chalmers.
– För att studenterna ska få förståelse för hur komplext ett byggprojekt är använder jag denna planeringsmodell sedan några år tillbaka. Allt är uppbyggt kring ett påhittat projekt där studenterna får olika roller och delas bland annat in i olika underentreprenörsgrupper. Det har har varit ett bra sätt att få alla att diskutera, säger han.

Vad händer åren som kommer?
– Jag fortsätter med min avhandling och hoppas kunna testa BIM-verktyget i ett riktigt projekt för att kunna studera mottagandet, vad som då händer i processen och vilka barriärerna kan vara.
 

Doktorerar på Chalmers

Namn: Mikael Viklund Tallgren.
Utbildning: Högskoleingenjör Bygg 2009, Master Design and Construction Project Management 2014.
Karriär: Anställd på Chalmers Tekniska Högskola sedan 2009,  forskningsingenjör sedan 2011. Teknisk projektledare deltid på CAD-Q (Nuvarande Symetri)  2012-2015. Doktorerar sedan 2015.
Uppväxt i: Härnösand och Kalmar.
Bor: I Göteborg.
Intressen: Mat, dryck och bra böcker.
Detta vill jag jobba med i framtiden: Utbildning, digitalisering och projektutveckling.
Drivkrafter på jobbet: Personlig utveckling och lusten att lära mer och lära ut.
 

Målare får ny förhandlingschef

Jurist med besöksbakgrund till Måleriföretagen.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/malare-far-ny-forhandlingschef-28271

Peabchef går till Wästbygg

Hon blir ny regionchef i Stockholm.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/peabchef-gar-till-wastbygg-28258

Proffset: Så når du ut i det digitala landskapet

Här får du de bästa knepen för att lyckas med din marknadsföring.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/proffset-sa-nar-du-ut-i-det-digitala-landskapet-28233

Projektutvecklare går från Skanska till NCC

Ny chef för NCC Property Development.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/projektutvecklare-gar-fran-skanska-till-ncc-28239

Han är ny vd i Prefabsystem

Kommer närmast från Zengun.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-ny-vd-i-prefabsystem-28238

”Handlar mer om att lyssna än att prata”

Maria Grimberg om sin roll på NCC.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/handlar-mer-om-att-lyssna-att-prata-28228

Hon är Svevias nya hållbarhetschef

Har jobbat i bolaget sedan 2011.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-svevias-nya-hallbarhetschef-28202

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Försäkrings-vd tar helhetsansvar

Blir chef för hela Gar-Bo.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsakrings-vd-tar-helhetsansvar-28201

Hon tar över i VVS-bolaget

Medgrundaren blir ny vd.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-over-i-vvs-bolaget-28197

Fastighets-vd till Assemblins styrelse

CFO-bakgrunden viktig erfarenhet.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighets-vd-till-assemblins-styrelse-28172