Meny

Bemanning från Polen blev ämne för exjobb

Bemanning från Polen blev ämne för exjobb

Victoria Abrahamsson och Christopher Eckerberg har skrivit sitt examensarbete om insourcad polsk arbetskraft inom NCC. Nu är de med och tävlar med sin studie i Byggindustrins tävling Byggopus.

När Christopher Eckerberg sommarjobbade på NCC under studietiden arbetade han på ett projekt med inhyrd arbetskraft från Polen. Yrkesarbetarna hade rekryterats via NCC:s eget bemanningsföretag i Polen, NCC Montage, som grundades 2015.

En idé om att studera företeelsen med insourcad utländsk arbetskraft väcktes och med sig i examensarbetet kom sedan även klasskamraten Victoria Abrahamsson som också tyckte att ämnet verkade intressant.

När arbetet var klart tog de två uppsatsförfattarna examen i byggteknik (180 högskolepoäng) från Högskolan i Halmstad sommaren 2018.

– NCC hade inte gjort någon egen studie om hur deras bemanningsföretag upplevdes. Vi beslutade oss för att resa runt i södra Sverige och intervjua arbetsledningen på projekt som har jobbat med personal från NCC Montage. Totalt intervjuade vi sju platschefer och fyra arbetsledare, berättar Victoria Abrahamsson.

Ville veta om det var fördelaktigt

Hon och Christopher Eckerberg beskriver hur NCC Montage har sitt kontor i Warszawa där rekrytering av polska yrkesarbetare sker för projekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Syftet med NCC Montage är att täcka behovet av personal när det inte finns tillräckligt med arbetskraft att tillgå lokalt. Alla polska yrkesarbetare blir anställda i Sverige enligt svenska kollektivavtal. På plats i Polen ges en introduktion bland annat till hur NCC:s arbetsplatser fungerar.

– Vi var nyfikna på att titta på om det var fördelaktigt med insourcing. Ett av studiens mål var att visa på vad som utmärker insourcad polsk arbetskraft i förhållande till svensk arbetskraft och även att belysa skillnader mot extern utländsk arbetskraft, berättar Christopher Eckerberg.

Inte överrepresenterade i olycksstatistik

Ytterligare ett mål var att föreslå förebyggande åtgärder för svenska byggföretag som använder sig av utländsk arbetskraft. Undersökningen avgränsades till kategorierna kulturella skillnader, kommunikation, säkerhet samt kvalitet och tid.

– En utgångspunkt var andra studier som har visat att i flera länder är olycksstatistiken för utländsk arbetskraft högre än för de lokala arbetarna. Men en slutsats som vi kom fram till i vår studie var att den arbetskraft som kom via NCC Montage inte var överrepresenterade i antalet olyckor jämfört med den svenska arbetskraften, säger Christopher Eckerberg.

En annan slutsats blev att insourcing är gynnsamt för byggföretag som använder utländsk arbetskraft, eftersom det ger kontinuitet och förbättrad möjlighet till utveckling och styrning. Dessutom går yrkesarbetarnas utbildning och utveckling att säkerställa och följa upp.

Bidrar till utmaningar

De intervjuade arbetsledarna pekade dock på att utländsk arbetskraft bidrar till en rad utmaningar med kulturella skillnader och kommunikationsbarriärer. Men genom att arbetskraften är insourcad via det egna bemanningsföretaget kan förebyggande åtgärder implementeras i företaget och på sikt minskar problematiken, konstaterar Victoria Abrahamsson och Christopher Eckerberg.

– Internt sågs det mestadels som positivt att jobba på detta sätt eftersom det blev lättare att samarbeta när man visste vilka det var som kom. Trots den problematik som arbetsledningen upplevde var alla överens om att de hellre använder sig av intern än extern arbetskraft, säger de.

Att strategin med insourcing används så pass lite bland svenska företag förvånar Victoria Abrahamsson.

– Samtidigt så har vi inte vägt in de ekonomiska aspekterna av insourcing i vår studie, påpekar hon.

Kort om exjobbarna

Christopher Eckerberg

Ålder: 34 år.

Utbildning: Byggnadsingenjör med examen i byggteknik (180 högskolepoäng) från Högskolan i Halmstad, 2018. I grunden snickare.

Karriär: Har arbetat som snickare i knappt 10 år. Efter byggnadsingenjörsexamen anställning på NCC som arbetsledare och har nyligen blivit platschef på NCC Building Sydväst.

Uppväxt i: Ljungby.

Bor: Halmstad.

Intressen: Familj, vänner, träning, musik och naturen.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Att bygga/utveckla klimatsmartare hus med hållbara lösningar.  

Drivkrafter på jobbet: Mötet med andra människor samt att få jobba i team och få se projekt växa fram.

Victoria Abrahamsson

Ålder: 27 år.

Utbildning: Byggnadsingenjör med examen i byggteknik (180 högskolepoäng) från Högskolan i Halmstad, 2018.

Karriär: Nyanställd som byggnadsinspektör på Uddevalla kommun.

Uppväxt i: Uddevalla

Bor: Uddevalla

Intressen: Resa, trädgård och att umgås kring mat med vänner.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Byggnadsingenjör.

Drivkrafter på jobbet: Frihet, möjligheter till personlig utveckling och att känna glädje i mötet med människor.

Vad är Byggopus?
Varje år arrangerar Byggindustrin Byggopus, en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Byggopus är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen.

Läs mer om Byggopus.

 

Hon går från NCC till Forsen

"Bidrar med bakgrund inom produktion."
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-gar-fran-ncc-till-forsen-28876

Han ska hjälpa Bygma att växa inom fasad

Lämnar Combimix för att ta plats i Bandhagen.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-hjalpa-bygma-att-vaxa-inom-fasad-28824

Hon ska sköta konsultens kommunikation

Tidigare tillförordnad på posten.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-skota-konsultens-kommunikation-28823

Hon går från NCC till Kungsleden

Ny chefsposition för Anna Trane.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-gar-fran-ncc-till-kungsleden-28814

Han blir ny vd i Sveab Anläggning

Företrädaren kvar som koncernchef.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-i-sveab-anlaggning-28803

Lämnar NCC efter 30 år – går till Svevia

Har bland annat ansvarat för Förbifart Stockholm.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lamnar-ncc-efter-30-ar-gar-till-svevia-28795

Här är framtidens digitala byggjobb

Två experter spånar om byggjobben i den digitala nutiden och framtiden.
Karriär
https://byggindustrin.se/artikel/karriar/har-ar-framtidens-digitala-byggjobb-28705

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Dansk arkitekt-vd blir koncernchef

Ska kombinera vd-roll i Danmark med uppdraget som koncernchef.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/dansk-arkitekt-vd-blir-koncernchef-28780

Vattenveteran till Bryggö

Erfarenhet från 400 vattenreningsuppdrag.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/vattenveteran-till-bryggo-28763

NCC:are tar rodret i SSM

Går från interim-vd till ordinarie.
På nytt jobb
https://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nccare-tar-rodret-i-ssm-28761

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.