Meny

“Vill göra karriär allt tidigare”

“Vill göra karriär allt tidigare”

Lena Lind, HR-chef på Einar Mattsson, berättar att dagens unga vill kunna klättra i karriären allt tidigare. “De efterfrågar utvecklingsplaner”, säger hon.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

Det har blivit lite bättre, men seniora projektutvecklare, fastighetstekniker och seniora förvaltare är det lite svårare att få tag på.

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Seniora personer med digitala färdigheter i alla led.

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Digitala färdigheter är något som vi behöver fylla på med inom alla yrken.

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre?

– Möjligheter att utvecklas snabbt och ständig feedback. Man är också mån om sin fritid och mer vaksam på den psykosociala arbetsmiljön. Nyckeln är goda ledare och tydliga krav på vad vi ser som ett gott medarbetarskap. Ett aktivt och kommunikativt ledarskap är viktigt för att få alla att trivas. Att erbjuda fortbildning är också viktigt. Dessa saker är något vi tror att man efterfrågar oavsett ålder.

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– De yngre efterfrågar utvecklingsplaner och möjligheter till att göra karriär i företaget allt tidigare i processen.