Meny

Vi listar de fossilfria bränslena på marknaden

Vi listar de fossilfria bränslena på marknaden

Det fossilfira biodrivmedlet HVO100 vinner mark i byggbranschen. Steget till att börja tanka med HVO100 är litet eftersom det kan användas i vanliga dieselmotorer. Men det finns fler alternativ. Här listar vi de biodrivmedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden i dag.

Biodrivmedel är ett samlingsnamn för bränslen som framställs av förnybara råvaror, i motsats till vanlig diesel och bensin som kommer från fossil olja. Begreppet förnybara drivmedel är en synonym till biodrivmedel. 

Eftersom biodrivmedel framställs av förnybara råvaror innehåller de inget fossilt kol, och belastar därför inte koldioxidkontot hos den som tankar. Tillverkning och transport av biodrivmedel ger däremot upphov till koldioxidutsläpp, liksom tillverkning och transport av fossila bränslen gör.

Klimatnyttan med biodrivmedel anses vara god. Enligt Energimyndighetens rapport Drivmedel från 2018 är till exempel klimatavtrycket för HVO100 cirka 10–15 procent av klimatavtrycket för vanlig diesel. Samtidigt finns de som är kritiska till biodrivmedel. De menar att efterfrågan på biodrivmedel driver på en ökning av odlad landareal, och när regnskogar och andra landområden som binder koldioxid omvandlas till odlad mark ökar koldioxidutsläppen.

De vanligaste biodrivmedlen är etanol, biogas och biodiesel:

Etanol

Etanol är det som i dagligt tal kallas alkohol. Den etanol som används som bränsle i Sverige tillverkas huvudsakligen av vete och majs. E85 är ett bränsle som består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. För att kunna köra på E85 krävs att bilen är ett så kallat Flexifuel-fordon. ED95 är ett annat etanolbränsle avsett för specialanpassade dieselmotorer som i dagsläget främst finns i bussar. ED95 består av 95 procent etanol och 5 procent tändförbättrare.

Biogas

Biogas framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från till exempel matavfall och gödsel. Innan biogasen används som drivmedel renas den och koncentreras så att den får en metanhalt på 97 procent. Det går att använda ren biogas som drivmedel, men det vanliga är att den blandas med fossil naturgas och säljs under namnet fordonsgas. Fordonsgas används i gasfordon med anpassade motorer. De flesta gasfordon använder ytterligare ett bränsle utöver fordonsgas, till exempel bensin, och måste tankas med två bränslen.

Biodiesel

Det finns två vanliga typer av biodiesel: FAME och HVO. FAME står för fettsyrametylester och kan framställas av olika vegetabiliska oljor. Den FAME som används i Sverige tillverkas av raps. HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och kan framställas av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Den HVO som säljs i Sverige tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och restprodukter från palmolja. FAME och HVO kan antingen blandas i diesel eller användas i sin rena form i vanliga dieselmotorer. Den som vill tanka med ren FAME eller HVO, som då går under benämningen FAME100 och HVO100, bör dock ha biltillverkarens godkännande för att inte äventyra fordonets garanti. FAME100 är inte ett optimalt bränsle under en svensk vinter, men fungerar bra ned till cirka -11 grader Celsius. Den HVO100 som säljs i Sverige har genomgått en process som ger den bra köldegenskaper.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.