Meny
  • De svängande beskeden om investeringsstödet gör att byggarna avvaktar, menar Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.
    Foto: Rosie Alm

“Vi hade önskat en översyn av kreditrestriktionerna"

“Vi hade önskat en översyn av kreditrestriktionerna"

Vid halvårsskiftet 2020 kan det omdiskuterade investeringsstödet komma tillbaka. Sveriges Byggindustrier är inte positiva. Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier tycker att den här typen av subventioner stör marknaden och skapar osäkerhet.

– Det gångna årets turbulens där stödet avskaffas för att nu åter införas visar att stödet inte ger de långsiktiga förutsättningar och stabila spelregler som bostadsbyggandet behöver, risken finns alltid att byggherrar avvaktar nya besked och att byggandet avstannar, säger hon.

Investeringsstödet sänker risken för byggherren, men många av de byggprojekt som fått stödet hade byggts även om stödet inte funnits, menar Anna Broman.

– Analyser av hur investeringsstödet har använts visar att minst hälften av bostäderna som byggts med stöd hade byggts ändå, säger hon.

Anna Broman och Sveriges Byggindustrier hade hellre inför 2020 sett en översyn av de kreditrestriktioner som deras analyser visar har påverkat byggbranschen mycket mer än investeringsstödet. 

– Vill man öka byggandet är det här de lågt hängande frukterna finns. Vi ser att att hushållen fått svårare att köpa en bostad sedan man införde kreditrestriktionerna. De har om man räknat lågt minskat byggandet med 7800 bostäder årligen, säger hon.

Samlad översyn

Sveriges Byggindustrier efterfrågar en samlad översyn av restriktionerna. Både nybyggnation av ägt och hyrt bostadsbestånd har gått ner, ser Anna Broman. 

– Restriktionerna gör också att unga, pensionärer och nyligen separerade stängs ute från arbetsmarknaden, så kan det inte vara.

En förändring som sker nästa år är också att man återigen sätter ett tak för uppskov vid bostadsförsäljningar. I några år har man inte haft något tak alls.

– Det är dåligt för flyttkedjorna och rörligheten på bostadsmarknaden att vi nu får ett tak igen, men det är i alla fall bra att man dubblerar taket jämfört med tidigare, säger Anna Broman.

Innan valet hoppades många på en blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse som skulle kunna skapa lagar regler och förutsättningar för bättre bostadsbyggande. Men någon sådan tror inte Anna Broman är i sikte nästa år. 

– Det finns i dag inga förutsättningar för några bostadspolitiska samtal skulle jag säga. Behovet av samtalen är oförändrat men det är osannolikt att de kommer äga rum under nästa år, säger hon.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.