Meny

Trenderna som kan stärka installatörernas position

Trenderna som kan stärka installatörernas position

Kommer byggentreprenören kunna behålla projektledarrollen när installationerna står för lejonparten av byggnadens värde? Och kommer nya effektstandarder göra elektriker sysslolösa? Vi tittar närmare trenderna som kommer förändra installationsbranschen.

Branschorganisationen Installatörsföretagen har nyligen färdigställt en omvärldsanalys som tar fasta på stora och små trender inom teknik, samhälle och marknad.
– Vi vill visa våra medlemmar vad som faktiskt förändras och vi hoppas kunna skapa en förändringsbenägenhet i branschen, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.
 
Med en accelererande teknikutveckling är det mycket inom installationssektorn som förändras – och det gäller för företagen att hänga med.
– Det är en ny standard sedan i våras, som reglerar hur mycket kraft som får överföras i en vanlig datakabel. Nu tillåts upp till 90 watt. Tillsammans med att LED-lampor och många styrfunktioner blir allt mer energisnåla innebär det att du i framtiden inte kommer att behöva elektrikerbehörighet för många arbeten, säger Hans Nyblom.

Han nämner fler exempel:
– Hur går det när rörmokarna ska använda klickkopplingar? Och hur hanterar man att fler och fler installerar ismaskiner och andra vattenanslutna maskiner i sina kök, där det mycket sällan finns golvbrunnar?


Funktionen i fokus

Även på ett större plan sker systemskiften som kommer ge installatörerna en annan roll. I dag står en byggnads funktion i fokus, snarare än dess konstruktion.

– Pratar man med de stora fastighetsägarna står det klart att ”staplar med betong” sjunker i värde medan installationen står för en allt större del av värdet. Byggandet kommer i större utsträckning behöva anpassas till funktionerna. Det måste bli möjligt att enkelt kunna göra ändringar och uppdatera installationerna med jämna mellanrum, säger Hans Nyblom.

Med åren har byggentreprenörerna gått allt mer mot en projektledarroll. Kanske är det så att installatörerna i framtiden kommer att ta rollen som huvudentreprenör, spår Hans Nyblom.

– När vi pratar med fastighetsbolagen så är det ofta deras önskan. Det är inte alls orimligt att det blir så i framtiden. Men historiken talar emot det. Branschen har traditionellt inte haft den projektledarkompetensen, säger Hans Nyblom.

Installatörsföretagen har faktiskt sjösatt en certifiering inom projektledning, av just den anledningen.

– Det är många som är intresserade, säger Hans Nyblom.


Jättarna i framkant

Installationsbranschens jättar, med företagen Assemblin, Bravida och Caverion i toppen, driver på utvecklingen och ligger i framkant. Men samtidigt finns ett mycket stort antal småföretagare inom VVS och el som är vana vid att arbeta på ett visst sätt. I framtiden kommer det bli allt svårare att verka som generalist.

– Företagen kommer med teknikutvecklingen behöva bli mer specialiserade på specifika installationer, säger Hans Nyblom.

Att jobba med specifika uppgifter och nätverka med kollegor i branschen är dock inget som är nytt för installatörerna.

– Det är så kulturen ser ut i dag. Finns det ett annat företag som är duktigare på exempelvis åskskydd hör man av sig till dem om kunden efterfrågar den tjänsten. Man löser jobbet och kunden märker inte av att det är olika företag bakom, säger Hans Nyblom.

För den som anpassar sig till kundernas behov finns en guldgruva i framtiden, menar han.

–  Under 2018 har den installerade effekten från solceller ökat med 87 procent. Tänk vilket Klondike – en marknad som nästan dubbleras. Livscykeln för produkter är dessutom mycket kortare idag. Men det kräver att vi fortsätter att prata utbildning.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.