Meny

Trafikverket har brist inom anläggningsteknik

Trafikverket har brist inom anläggningsteknik

Enligt Karin Fredriksson, HR-specialist på Trafikverket, har Trafikverket ett fortsatt stort rekryteringsbehov och brist inom flera kompetensområden. “Ingen specifik kompetens blivit lättare att rekrytera”, säger hon.

Vilken typ av kompetens har ni främst brist på just nu?

– Vi har bland annat brist inom anläggningsteknik, specialister inom BEST-området (bana, el, signal och tele), projektledning väg/järnväg, lantmäteri och markförhandling. 

Vilken typ av kompetens kommer ni att behöva i framtiden?

– Många av våra nuvarande kompetenser kommer att fortsatt vara aktuella. Men givetvis vidareutvecklar vi löpande våra strategier och metoder för att förvalta anläggningen vilket också ställer krav på nya kompetenser. 

Finns helt nya kompetensinriktningar som ni ser komma i framtiden?

– Digitalisering, BIG-data, sociala medier, influensers.

Vad måste ni uppfylla för att attrahera de yngre? 

– Unga efterfrågar ett bra ledarskap, utvecklingsmöjligheter och tydliga värderingar som är förankrade i hela organisationen, att få bidra till samhällsutvecklingen och göra skillnad på riktigt. Att vi verkar i en bransch som bidrar till ett hållbart resande är positivt då miljöfrågorna ligger dagens unga varmt om hjärtat. 

Har arbetssökandes krav förändrats med åren?

– I dag har de med efterfrågad kompetens stora möjligheter att välja mellan arbetsgivare och ställer därför krav på ledarskap, utvecklingsmöjligheter och en transparent företagskultur med tydliga värderingar. Tidigare var det företagen som valde sina medarbetare, nu är det talangerna som väljer, vilket ställer större krav på oss som arbetsgivare.