Meny
  • Byggindustrin har kontaktat tio företag i branschen. Här ger deras HR-specialister sin syn på rekryteringsbehovet.

Stort rekryteringsbehov fortsätter utmana

Stort rekryteringsbehov fortsätter utmana

Behovet av att rekrytera nya medarbetare till byggbranschen är fortsatt stort inom i stort sett alla kompetensområden. Byggindustrin har kontaktat tio företag i branschen. Här ger deras HR-specialister sin syn på läget.

Genomgående vittnar HR-specialisterna om ett stort rekryteringsbehov där stora pensionsavgångar förstärker problemet.

– Vi har haft en mycket stark marknad de senaste åren och därmed också haft ett stort rekryteringsbehov, säger Lisa Yllequist, gruppchef Employer Branding, Skanska.

Karin Fredriksson, HR-specialist, Trafikverket, upplever samma stora rekryteringsbehov.

– Trafikverket har under 2017 och 2018 anställt 1900 nya medarbetare, samtidigt har branschen har haft stora pensionsavgångar inom flera av bristområdena. Vi behöver bli ännu fler för att klara av att leverera enligt Nationella planen, säger hon.

Generellt tycker HR-specialisterna inte att det blivit lättare att rekrytera inom något kompetensområde de senaste åren, snarare svårare. 

– Ingen kompetens har blivit lättare att rekrytera de senaste fem åren, utan flera har blivit svårare, säger Helena Karlsson, HR-chef, Veidekke Sverige.

Men det finns några ljusglimtar.

– En trend som vi sett sedan några år tillbaka är att vi behöver kompetenser inom digitalisering eftersom branschen kommer att behöva ta vara på alla möjligheter som digitaliseringen ger, och det har blivit lättare, säger Annica Hedmark, HR-chef Sweco Sverige.

Lena Lind, HR-chef, Einar Mattsson, tycker det är blivit lite lättare att få tag på platschefer och Maria Linderum, gruppchef rekrytering på Serneke Group, tycker att det är lättare att hitta arbetsledare och entreprenadingenjörer.