Meny

Snabbguide till 2020 – lagar och regler från A till U

Snabbguide till 2020 – lagar och regler från A till U

Skärpta energikrav, bättre källsortering på byggarbetsplatsen, skarpt läge för ID06 och en sannolik comeback för ett ombakat investeringsstöd till hyresrätter. Här är förändringarna som kommer påverka byggåret 2020.

Arbetsmiljö: Nya föreskrifter om bland annat arbetsplatsens utformning lär träda i kraft nästa år.

Byggemenskaper: Anslaget till hyresgarantier ska kunna gå även till byggemenskaper.

Barnperspektiv: Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det kommer att påverka planering av områden och ställa krav på exempelvis barnkonsekvensanalyser.

Digitalisering: Från 2020 och framåt väntas förslag och föreskrifter för digital detaljplaneinformation.

ID06: Skarpt läge för nya ID06 från och med 21 januari 2020.

Ingångsavdrag:  Förslag om nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden bör träda i kraft den 1 juli 2020.

Investeringsstöd: Återkomst för det omdiskuterade stödet till hyresrätter väntas under 2020. 

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem: Boverket utreder hur ett skärpt EU-direktiv ska tolkas i Sverige.

Klimatkrav: Regeringen avser att från och med 2022 införa krav på redovisning av en klimatdeklaration, förslag kan komma nästa år.

Komplementbostadshus: Beslut om att utöka byggytan för komplementbostadshus till 30 kvadratmeter väntas under 2020.

Konstruktion: Övergångstiden för Boverkets konstruktionsregler EKS tar slut 1 juli 2020. (EKS 11 trädde i kraft 1 juli 2019).

Källsortering: Ett krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall väntas träda i kraft den 4 juli 2020.

Laddinfrastruktur: Krav på ledningsinfrastruktur samt för lokalbyggnader även minst en laddningspunkt vid nybyggnad och i vissa fall ombyggnader när det finns mer än 10 parkeringsplatser i byggnaden och/eller på tomten.

Miljözoner: Från den 1 januari får kommuner möjlighet att införa strängare miljözoner. 

Nära-nollenergiregler: Skärpta krav väntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Rot-avdraget: Avdraget förutsätter att betalning för tjänsten skett elektroniskt.

Sprängning: Ändring av tidigare föreskrifter börjar gälla från den 1 januari.

Städer: Stöd till gröna trygga städer kan sökas av kommunerna.

Uppskovstak: Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar går ut 30 juni 2020 och regeringen vill höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.