Meny

Snabbguide till 2020 – lagar och regler från A till U

Snabbguide till 2020 – lagar och regler från A till U

Skärpta energikrav, bättre källsortering på byggarbetsplatsen, skarpt läge för ID06 och en sannolik comeback för ett ombakat investeringsstöd till hyresrätter. Här är förändringarna som kommer påverka byggåret 2020.

Arbetsmiljö: Nya föreskrifter om bland annat arbetsplatsens utformning lär träda i kraft nästa år.

Byggemenskaper: Anslaget till hyresgarantier ska kunna gå även till byggemenskaper.

Barnperspektiv: Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det kommer att påverka planering av områden och ställa krav på exempelvis barnkonsekvensanalyser.

Digitalisering: Från 2020 och framåt väntas förslag och föreskrifter för digital detaljplaneinformation.

ID06: Skarpt läge för nya ID06 från och med 21 januari 2020.

Ingångsavdrag:  Förslag om nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden bör träda i kraft den 1 juli 2020.

Investeringsstöd: Återkomst för det omdiskuterade stödet till hyresrätter väntas under 2020. 

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem: Boverket utreder hur ett skärpt EU-direktiv ska tolkas i Sverige.

Klimatkrav: Regeringen avser att från och med 2022 införa krav på redovisning av en klimatdeklaration, förslag kan komma nästa år.

Komplementbostadshus: Beslut om att utöka byggytan för komplementbostadshus till 30 kvadratmeter väntas under 2020.

Konstruktion: Övergångstiden för Boverkets konstruktionsregler EKS tar slut 1 juli 2020. (EKS 11 trädde i kraft 1 juli 2019).

Källsortering: Ett krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall väntas träda i kraft den 4 juli 2020.

Laddinfrastruktur: Krav på ledningsinfrastruktur samt för lokalbyggnader även minst en laddningspunkt vid nybyggnad och i vissa fall ombyggnader när det finns mer än 10 parkeringsplatser i byggnaden och/eller på tomten.

Miljözoner: Från den 1 januari får kommuner möjlighet att införa strängare miljözoner. 

Nära-nollenergiregler: Skärpta krav väntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Rot-avdraget: Avdraget förutsätter att betalning för tjänsten skett elektroniskt.

Sprängning: Ändring av tidigare föreskrifter börjar gälla från den 1 januari.

Städer: Stöd till gröna trygga städer kan sökas av kommunerna.

Uppskovstak: Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar går ut 30 juni 2020 och regeringen vill höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.